Till innehållet

Kulturhus mot psykisk ohälsa

Projektet drevs av: Dramalogen Halmstad kommun Kulturförvaltningen

Beskrivning av projektet

Kulturhus mot psykisk ohälsa är en kamratstödsmetod, som använder sig av kultur som redskap. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa.

I Dramalogen, som är en kommunal verksamhet för fria kulturskapare, erbjuds deltagarna att utveckla sina kreativa förmågor utifrån intressen och förutsättningar. De kommer att arbetar sida vid sida med Dramalogens konstnärer. Det ingår en Grupp-Pepp-utbildning i projektet som stärker deltagarna att själva leda aktiviteter i Kulturhuset. I projektet finns plats för enskilda samtal och anhörigträffar. Innehållet i projektet styrs av deltagarnas intressen och önskemål. Kulturhus mot psykisk ohälsa är en metod som utvecklats i Finland. Dramalogen, Halmstads kommun, avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.

Efter projektet

Projektet ledde till ett Kulturhus med aktiviteter som: musik, teater, konst, film, foto, keramik, dans, yoga mm.

En stor del av projekttiden var det restriktioner pga corona-pandemin. Under den tiden fick projektet ställa om verksamheten. Bland annat hade projektledarna live-sändningar på Facebook, ett 11-kaffe som de sände varje dag i 400 dagar. Live-sändningen nådde flera hundra personer upp till ett par tusen personer varje dag. Det var ett sätt att minska ensamheten.

Deltagandet i Kulturhus beskrivs som att: Det inte är en terapeutisk behandling men att det kan mycket väl kan fungera som ett psykosocialt komplement för oss med psykisk ohälsa. Deltagandet bygger på intresse och vilja som deltagare. Till Dramalogen kan man komma som man är, oavsett dagsform, stämningsläge och ålder. Flera personer har börjat som deltagare och efter ett tag blivit ledare.

Under projekttiden fanns det skrivargrupp, musikgrupp/RiffClub, bonadsprojekt, konstgrupp, skulpturgrupp, fotogrupp, psykoterapi-grupp, radio. Kulturhus mot psykisk ohälsa lever vidare med några aktiviteter i veckan. Under våren 2023 är det foto, skulptur och musik.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Halmstad

Liknande projekt

  • Musik på Gården

    Projektet ska utveckla en metod för integrerad öppen fritidsverksamhet där ungdomar, som redan idag producerar musik inom ramen för verksamheten,…

  • Utbilda utbildarna

    Projektet ska skapa ett nationellt nätverk för konstnärligt drivna dagliga verksamheter med teaterinriktning som inbegriper skådespelare med…

  • Musical bridges

    Målet är att producera en musikal, av och med kulturutövare med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samarbete med etablerade utövare från Göteborgs…

Sidan uppdaterades 2023-01-20.