Till innehållet

Kulturhus mot psykisk ohälsa

Projektet drivs av: Dramalogen Halmstad kommun Kulturförvaltningen

Beskrivning av projektet

Kulturhus mot psykisk ohälsa är en kamratstödsmetod, som använder sig av kultur som redskap. Målgruppen är vuxna personer med psykisk ohälsa.

I Dramalogen, som är en kommunal verksamhet för fria kulturskapare, erbjuds deltagarna att utveckla sina kreativa förmågor utifrån intressen och förutsättningar. De kommer att arbetar sida vid sida med Dramalogens konstnärer. Det ingår en Grupp-Pepp-utbildning i projektet som stärker deltagarna att själva leda aktiviteter i Kulturhuset. I projektet finns plats för enskilda samtal och anhörigträffar. Innehållet i projektet styrs av deltagarnas intressen och önskemål. Kulturhus mot psykisk ohälsa är en metod som utvecklats i Finland. Dramalogen, Halmstads kommun, avser att fortsätta med verksamheten efter projektets slut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Halmstad

Liknande projekt

  • Fakulteten

    Projektet ska ge konstnärer med intellektuell funktionsnedsättning möjligheter att fungera som pedagoger och leda workshops med barn och unga,…

  • Magasin iMAGO

    Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin iMAGO, som ska spegla och sprida kännedom om den…

  • La Bamba

    Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.