Till innehållet

Kunskapsportföljen

Projektet drevs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden.

Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen – barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning med behov av olika stödinsatser – skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj. Syftet är att användare på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden. Den sekundära målgruppen är anhöriga och personal runt målgruppen som genom utvecklingen av den digitala kunskapsportföljen får korrekt information och tillsammans med användaren enkelt kan föra in ny relevant information. Det finns ett stort behov och en stor efterfrågan hos målgruppen av ett digitalt hjälpmedel som samlar all information om en själv på ett användarvänligt, säkert, tryggt, tydligt och tillgängligt sätt. Kunskapsportföljen bygger vidare på flera tidigare projekt inom samma område, men det finns idag ingen heltäckande informations- och utbildningsplattform om en persons alla stödbehov och önskemål om hur man vill leva sitt liv och bli bemött av personer runt en. För verksamheter och personal ska kunskapsportföljen kunna användas som utbildningsplattform och arbetsmetod för att främja vårdsäkerhet och delaktighet.

Efter projektet

Projektet Kunskapsportföljen har skapat en digital plattform, appen Reda, I Reda kan personer med funktionsnedsättning samla, sortera och informera om sig själva på ett lättillgängligt sätt. Anhöriga och personal får genom appen Reda möjlighet att ta del av personlig information om brukaren. Plattformen har tagits fram i nära samverkan med målgruppen som har haft stor möjlighet att påverka den tekniska utvecklingen. En metodbeskrivning och en broschyr har tagits fram för de som är intresserade och vill veta mer om Reda.

Verksamheten lever vidare (beskriv var/hur)

Plattformen finns tillgänglig kostnadsfritt även efter projektet. Bräcke diakoni kommer att erbjuda workshops och föreläsningar till självkostnadspris till de som är intresserade.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Miljövänlig livesyntolkning på distans

    Projektet ska öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans.

  • Cyberhjärta

    Projektet använder ny teknik som till exempel dataspel, appar, smart walls och virtual reality system för att locka personer med…

  • Läslust - hela livet!

    Projektet ska kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och…

Sidan uppdaterades 2023-04-14.