Till innehållet

Kunskapsportföljen

Projektet drivs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden.

Syftet med projektet är att tillsammans med målgruppen – barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning med behov av olika stödinsatser – skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj. Syftet är att användare på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna presentera sig själva och sina egna behov och rättigheter gentemot omvärlden. Den sekundära målgruppen är anhöriga och personal runt målgruppen som genom utvecklingen av den digitala kunskapsportföljen får korrekt information och tillsammans med användaren enkelt kan föra in ny relevant information. Det finns ett stort behov och en stor efterfrågan hos målgruppen av ett digitalt hjälpmedel som samlar all information om en själv på ett användarvänligt, säkert, tryggt, tydligt och tillgängligt sätt. Kunskapsportföljen bygger vidare på flera tidigare projekt inom samma område, men det finns idag ingen heltäckande informations- och utbildningsplattform om en persons alla stödbehov och önskemål om hur man vill leva sitt liv och bli bemött av personer runt en. För verksamheter och personal ska kunskapsportföljen kunna användas som utbildningsplattform och arbetsmetod för att främja vårdsäkerhet och delaktighet.

Efter avslutat projektet kommer Bräcke ansvara för underhåll och spridning av den digitala Kunskapsportföljen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i februari 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Miljövänlig syntolkning på distans

    Projektet ska öka tillgängligheten till scenkonst genom att utveckla metoder för livesyntolkning på distans.

  • DigiDöv - digital guide för äldre döva

    Sveriges Dövas Riksförbund ska tillsammans med överenskomna samarbetsorganisationer öka äldre dövas digitala kunskaper genom att utbilda yngre döva…

  • DigiSen – senior digital delaktighet

    Projektet vänder sig till äldre personer, särskilt äldre med funktionsnedsättningar och sjukdomar som kan försvåra användandet av internet, smarta…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.