Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Kunskapsutveckling i samverkan, KUNiS

Projektet drivs av: Göteborgs FöreningsCenter

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka brukarmedverkan i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjlighet att påverka den. De berörda organisationerna ska vara med och planera och forma utbildningen tillsammans med Göteborgs universitet. 

Projektet ska öka brukarmedverkan i socionomutbildningen och den ideella sektorns möjlighet att påverka den. De berörda organisationerna ska vara med och planera och forma utbildningen tillsammans med Göteborgs universitet. Syftet är att brukarperspektivet ska genomsyra hela utbildningen och att de blivande socionomerna ska bli bättre förberedda inför kommande yrkesliv. Genom att blivande socionomer och deltagare möts så ska en förståelse växa fram, vilket kan leda till bättre bemötande. Även brukares attityder gentemot socionomer kommer att påverkas under projektets gång. Målet är att ta fram en modell för hur organisationer ska delta med sina kunskaper och erfarenheter i utbildningen på ett strukturerat sätt så att det genomsyrar hela utbildningen och så att utbytet blir ömsesidigt för båda parter. En positiv effekt är också att olika brukarorganisationer möts och kan samverka kring frågor som rör målgrupperna. Den primära målgruppen är deltagare i brukarorganisationerna: personer med funktionsnedsättning och personer i annat utanförskap. Den sekundära målgruppen är de professionella som möter dessa individer: lärare och studenter på socionomutbildningarna. Efter projekttiden ska man ha infört det nya arbetssättet i de aktuella organisationerna och på Göteborgs universitet. Modellen ska ha spridits till andra lärosäten som ska ha startat upp ett liknande arbete. Projektet ska genomföras lokalt men med ambitionen att bli en modell som övriga socionomutbildningar i Sverige börjar jobba enligt. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.