Till innehållet

La Bamba

Projektet drivs av: Frölunda Kulturhus

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro över generationsgränserna.

Det primära syftet med projektet La Bamba är att skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro över generationsgränserna.

Målet är att Frölunda Kulturhus kan stå som ett föredöme där äldre med olika funktionsnedsättningar och unga kan mötas och skapa var för sig, tillsammans eller där den ena gruppen kan lära den andra och vice versa. Projektet har även för avsikt att kunna skapa en mötesplats där man möts oavsett etnisk eller social bakgrund. Kostnadsfria aktiviteter och skapande verksamhet med musik, drama, konst och hantverk ska erbjudas, och även teoretisk föreläsningsserie, studiecirklar i kost, motion, vattengympa, allmän datakunskap, deltagande i sociala medier. Projektet beräknar att ha bemannad verksamhet 3 dagar/vecka, 6 timmar/dag. Övriga två dagar är mötesplatsen tillgänglig under tillsyn av husets personal.

Efter projekttiden planeras att kommunen med hjälp av fastighetsägaren står för fortsatt drift av La Bamba.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i juni 2024.

Projektets tidstatus

98%

Projektet startade i februari 2020 och avslutas i juni 2024.

Kontakt

E-post projektledare
Ort
Västra Frölunda

Liknande projekt

  • TYNNERED CREATIVE HUB

    Projektet ska låta unga kulturutövare i Sverige med olika inriktningar mötas, utvecklas och skapa tillsammans. Målet är att ta fram en lärprocess…

  • Sound Mix - we create together

  • Scenen är mitt liv!

Sidan uppdaterades 2023-10-16.