Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

LAJKA

Projektet drivs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet har som mål att skapa en arbetsmetod för hur barn och ungdomar oavsett kön, etnicitet och bostadsområde kan delta i samhället på lika villkor.

Barnen och ungdomarna ska tillsammans med vuxna skapa en trygg verksamhet där deras idéer och förslag tas tillvara kring hur de tillsammans kan arbeta för att möjliggöra detta. Målgruppen ska hjälpa till att utveckla en inkluderingsutbildning för, av och med barn och ungdomar och ta fram aktiviteter och övningar som skapar samtal med föräldrar kring barns och ungdomars sociala rättigheter.

Projektidén kommer från samtal med barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden i Alvesta kommun. Barn och ungdomar som inte får samma möjlighet att leva ut sina sociala rättigheter då de lever i en struktur som kolliderar med svenska samhällets lagar och normer.

Metoden ska sammanställas i en metodhandbok som ska spridas till landets samtliga kommuner och studieförbund efter projektets slut.

Beviljat belopp

2 728 593 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i december 2020 och avslutas i december 2023.

Beviljat belopp

2 728 593 kronor

Projektets tidstatus

30%

Projektet startade i december 2020 och avslutas i december 2023.

Kontakt

Ort
Växjö
Sidan uppdaterades 2020-07-03.