Till innehållet

LAJKA

Projektet drevs av: ABF Södra Småland

Beskrivning av projektet

Projektet har som mål att skapa en arbetsmetod för hur barn och ungdomar oavsett kön, etnicitet och bostadsområde kan delta i samhället på lika villkor.

Barnen och ungdomarna ska tillsammans med vuxna skapa en trygg verksamhet där deras idéer och förslag tas tillvara kring hur de tillsammans kan arbeta för att möjliggöra detta. Målgruppen ska hjälpa till att utveckla en inkluderingsutbildning för, av och med barn och ungdomar och ta fram aktiviteter och övningar som skapar samtal med föräldrar kring barns och ungdomars sociala rättigheter.

Projektidén kommer från samtal med barn och ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden i Alvesta kommun. Barn och ungdomar som inte får samma möjlighet att leva ut sina sociala rättigheter då de lever i en struktur som kolliderar med svenska samhällets lagar och normer.

Metoden ska sammanställas i en metodhandbok som ska spridas till landets samtliga kommuner och studieförbund efter projektets slut.

Efter projektet

Projektet har uppnått de uppsatta målen med att skapa en trygg, aktiv och meningsfull fritid för främst unga tjejer i Alvesta kommun. Killarna i samma åldersspann nyttjade hellre andra aktiviteter som fanns att tillgå i kommunen. Man lyckades aldrig att engagera föräldrarna för att skapa samtal om sociala rättigheter och belysa ungas fritid trots upprepade försök. Men för de drygt 100 ungdomar som deltagit har projektet haft en stor positiv påverkan och flera har kunnat bryta sin isolering på fritiden tack vare projektet. Den Metodhandbok som tagits fram kommer att användas som studiehandledning och erbjudas i studiecirkelform för att sprida metoden där unga själva är med och styr sin verklighet och sina aktiviteter vilken kommer att spridas till civilsamhället.

Beviljat belopp

2 728 593 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2020 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

2 728 593 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2020 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Fördomsfri jämlikhet

    Projektet ska skapa möten och dialog mellan unga från olika geografiska områden i Malmö som idag inte har en naturlig mötesplats. Projektet vill…

  • Loud grrl - den rosa metoden

    Projektet ska ta fram nya metoder för hur studieförbund och musikföreningar kan arbeta med musikverksamhet för att ge tjejer och unga transpersoner…

  • Hand i hand - vägen till bättre välbefinnande

    Projektet ska skapa förutsättningar för att unga romska kvinnor i åldern 16-25 år som av olika anledningar mår dåligt, får stöd och coachning till…

Sidan uppdaterades 2024-03-26.