Till innehållet

Lajv som undervisningsmetod

Projektet drevs av: LajvVerkstaden Sverige

Beskrivning av projektet

Ett treårigt projekt där LajvVerkstaden arbetar med lajv som pedagogiskt verktyg för en mellanstadieklass och en högstadieklass. Projektet kommer resultera i 22 pedagogiska lajvprojekt kopplade till grundskolans läroplan

 

Idag är en stor del av skolan anpassad efter att passa personer som är förmögna att ta till sig av kunskap genom att lyssna, skriva och se. Eleven behöver kunna koncentrera sig och vara still i en stor social miljö.


Att använda lajv i pedagogiska sammanhang skapar en utbildningssituation som är aktiv, rolig och styrd av deltagande. Genom att förändra skolan mot att låta eleverna vara 

medskapande

 i undervisningen skapas en positiv och flexibel miljö där olika personer med olika förutsättningar får möjligheter att ta till sig av utbildningen på sätt som passar personens egna förutsättningar och behov.

 Det mål vi vill uppnå på tre år är:Tagit fram 22 femveckorsprojekt där lajv används som komplimenterande metod av hög kvalitet i undervisningen. Övriga mål som vi ser ska gälla under varje år av projektet är:

 • Ge utrymme för elever, som har svårt att prestera tillfredsställande i traditionell katederundervisning, att ta till sig kunskap genom alternativa metoder som inbegriper rörelse, aktivitet och egna initiativ.

 • Erbjuda utrymme för elever att testa andra sociala roller än de annars upplever sig ha.

 • Öppna upp för diskussion om normer och diskriminering där alla delar en erfarenhet som utgångspunkt för diskussion

 • I en lekfull miljö få träna på problemlösning och öva upp sin kreativitet.

Lajv som pedagogisk form är upplevelsebaserad, kreativ och bygger på aktivt deltagande och egna initiativ.

 

Under projektets tre år kommer vi följa två klasser, en mellanstadieklass och en högstadieklass. Vi kommer följa respektive klass genom deras tre år i det stadiet, d.v.s. första året kommer klasserna gå i fyran respektive sjuan.

 

Varje lajvprojekt inom projektet kommer sammanställas till ett kompendium med spelledarbeskrivningar. Detta gör att skolan kommer kunna fortsätta att använda projekten för sina framtida klasser. Dessa kompendium kommer också kunna användas av lärare som gått fortbildningar hos LajvVerkstaden och förstås av LajvVerkstaden själva som möter 2000-3000 elever per år.

 

Lärdomarna från projektet kommer förekomma i LajvVerkstadens fortbildningar för lärare. 

 

Att vara deltagare på ett lajv handlar om att vara aktiv och medskapande. Genom att använda lajv fortlöpande som metod ger vi eleverna utrymme för att träna på att ta egna initiativ och kommer på olika sätt att möta problem. Att denna övning sker inom ramarna för lek och under skyddet av en roll gör att eleverna vågar mer än de skulle göra i en verklig situation och som sig själva. Samtidigt finns den självstärkande belöningen i en upplevelse av att ”ha vågat”, trots att det bara var på låtsas.


Delvis kommer vi genom metoden arbete med ett aktivt deltagande där elever, lärare och lajvpedagoger är medverkande. Vi kommer dessutom arbete i nära samarbete med lärarna i planeringen av ämnen, teman och upplägg. Efter varje lajvprojekt kommer elever, lärare och lajvpedagoger utvärdera projektet. Efter första året kommer också eleverna tas in mer och mer i skapandet av projektet och projektets tema och upplägg. 

LajvVerkstaden samarbetar i projektet med Nybyggeskolan och Lövängsskolan. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Västerås

Liknande projekt

 • En helt ny värld

  Projektet ska utveckla nya vägar till integration där barnen får visa vägen till förståelse och respekt och skapa nya vägar till samförstånd genom…

 • Mitt barn

  En kreativ och integrerad utbildning i FNs barnkonvention för föräldrar och blivande föräldrar.

 • Be a voice - not an echo!

  Projektet ska utveckla och testa nya metoder för arbetet med att förebygga och motverka antisemitism och rasism i grundskolan.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.