Till innehållet

Läkekonst

Projektet drevs av: Föreningen Kulturverket

Beskrivning av projektet

Konstnärligt arbete med långtidssjuka barn och deras hemklasser. Vi jobbar även med andra grupper av unga som inte självklart kan ta del av det offentliga kulturutbudet, varken som producenter eller som publik.

Kulturverket driver med stöd från Arvsfonden projektet Läkekonst, ett projekt där vi arbetar med konstnärliga pedagoger på sjukhusskolan och lekterapin vid Norrlands Universitetssjukhus. Samarbetspartner är Barncancerföreningen. Vår huvudsakliga och första målgrupp är de barn som av olika anledningar är knutna till Lekterapin och/eller Sjukhusskolan vid NUS. Vi arbetar också med några av deras hemklasser. Under år 2 och år 3 har vi involverat fler grupper av unga i projektet, bland annat unga med intellektuella funktionshinder och med psykiska sjukdomar. Vårt syfte är att erbjuda konstnärliga och kreativa aktiviteter i grupper som kanske inte alltid nås av kommunens kulturutbud. Vi ger såväl möjlighet till kreativit skapande, som till tillfällen att visa upp det konstnärliga arbetet för nära och kära, men även offentligheten. Vi når ca 30 barn per år på NUS och genom dem har vi samarbeten med 2-3 hemklasser per läsår. På Vaniljdrömmen har vi arbetat med ett 20 tal unga vuxna, och på Kärnhuset med ett 10-tal. I arbetet med ensamkommande ungdomar når vi under sista året ca 20 personer. Med våra avslut sprider vi materialet skapat av barnen och de unga till många fler. Vi har 2-3 konserter/filmvisningar/utställningar per år i Umeå och runt om i Norrland. På Fair Game hoppas vi nå 5000 personer i publik.

I Kulturverkets verksamheter och projekt arbetar vi med barn och unga och med professionella konstnärer och kulturarbetare. Vi vuxna hjälper barnen att uttrycka sig konstnärligt i olika former, och vi hjälper också till att professionalisera deras konstnärliga material. En låttext och en enkel melodi blir en fullskalig sång. En teckning blir en affisch. Ett filmmanus blir till en klippt film, med egen filmmusik. Ett av målen med projektet är att engagera barn och unga, som av olika anledningar befinner sig på NUS, till att skapa musik, bilder, texter och filmer som kommer att utgöra grunden till fotbollsmusikalen Fair Game, som har premiär i juli 2014. Ytterligare ett mål är att knyta hemklasser till projektet. Genom att samarbeta med det långtidssjuka barnet i ett konkret projekt hålls kontakten levande med hemskolan och underlättar en hemkomst.

Under det första året arbetade vi med långtidssjuka barn, deras familjer och deras syskon. Arbetet resulterade i ett par konserter och en filmvernissage. Under andra året började samarbetet med Fritid för alla och Café Vaniljdrömmen, där vi nu började arbeta med unga vuxna med olika typer av funktionshinder. I huvudsak med en låtverkstad, där alla som vill fick skriva egna låtar utifrån ett enkelt workshopupplägg. Låtarna blev till en live konsert, där alla fick framföra sina egna låtar tillsammans med professionella musiker. Vi fick också kontakt med SR P4 i Västerbotten som erbjöd oss en halvtimme i veckan att sända Radioverkstan. Detta arbete är nu i process att övergå från vårt arbete till ett samarbete direkt mellan P4 och Café Vaniljdrömmen. Vi hoppas att på detta sätt få radion att permanenta verksamheten, utan att vara beroende av vårt projekt. Under år tre har vi även vidgat gruppen till att inkludera ungdomar med psykiska sjukdomar och ensamkommande ungdomar. Den senare gruppen blir i Läkekonst en slags pilot att eventuellt jobba vidare med under 2015 i en mer utarbetad metod. Under 2014 går Fair Game till avspark i juni på Umeås T3-Arena där fotboll möter musik, dans och sång. Barnens material ligger till grund för en nyskriven musikal, där lokala artister skrivit låtar utifrån de texter och den musik barnen skapat. Vi avslutar vårt projekt på MR-dagarna i Umeå i november 2014. Då kommer vi också att presentera projektet i en trycksak, i en konsert och i film.

Vi erbjuder barn och unga olika typer av konstnärliga workshops, som sedan formas utifrån dessa barns och ungas önskemål och förutsättningar. Vi erbjuder även möjligheten att höras i radio, framföra sina egna alster från en scen, tillsammans med proffs och att välja vilka ämnen som känns viktiga att berätta om.

Barncancerföreningen Norra, Lekterapin och Sjukhusskolan vid NUS är viktiga partners i vårt arbete. På NUS finns också Alva Kultur, som vi samarbetat med kring konserter och utställningar. Fritid för alla och Café Vaniljdrömmen är en annan viktig partner i vårt arbete med unga med funktionsnedsättningar. Tillsammans med dem har vi fått underbara möten och helt fantastiska berättelser. Vi samarbetar också med Kärnhuset i Umeå, en förening där alla med psykiska sjukdomar är välkomna. Tillsammans med verksamheter inom Umeå kommun som arbetar med ensamkommande ungdomar har vi inlett ett samarbete under år tre, som vi hoppas kan utvecklas efter projektets avslut.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2010 och avslutades i september 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2010 och avslutades i september 2013.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-03.