Till innehållet

Lanhost - Games and Fun

Projektet drevs av: Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV) Väst

Beskrivning av projektet

Lanhost - Games and Fun är en mötesplats där unga dataintresserade i Lidköping med omnejd får möjligheten att utöva och dela sina fritidsintressen. 

I de flesta kommuner i Sverige finns minst en fotbollsplan, ridhus, handbollshall, pingishall, bibliotek, fotoklubb och lokaler för teater, musik och dans. Det är lokaler som tillgodoser den moderna människans behov av att uttrycka sig eller utöva ett intresse. Men de flesta kommuner, och i Västsverige samtliga, har ignorerat eller missat att det vuxit fram en stor kultursfär – datorkulturen och e – sporten. För dess utövare varav de flesta är ungdomar, saknas mötesplatser och forum. Det råder en övertro till att denna kultur bara är något som utövas på nätet. Behovet av att träffas i den fysiska verkligheten och gemensamt utöva sitt intresse är emellertid lika viktigt för utövare av datorkultur och e – sport som för litteraturintresserade, fotointresserade, idrottsintresserade och den som vill utöva eller bara njuta av dans, musik och teater. Ingen ska behöva sitta ensam hemma framför TV – spelet eller datorn. En social mötesplats och ett forum av det slag vårt projekt vill åstadkomma bryter den isolation som så ofta förknippas med datorkultur och e – sport. Vi vet att behovet finns för ett, för Sverige, unikt projekt av det här slaget.

1: Göra Lidköping till ett centrum för e – sportare, programmerare, grafiker, musiker, filmare och spelprogrammerare.. 2: Skapa en mötesplats och ett forum som är unik i Sverige. Denna mötesplats ska ta tillvara på medlemmarnas intressen, önskemål och kunskaper samt i allt vara en plats fri från alkohol, narkotika och andra stimulantia. 3: Ge en grupp i samhället som oftast är oorganiserade och lever utanför det vanliga föreningslivet möjlighet att organisera sig och känna gemenskap i en förening. Målet är att under tre år öka antalet medlemmar från 125 till 300. 4: Bryta den isolation som många dataspelande ungdomar idag utsätter sig för då de ensamma sitter och spelar vid datorn hemma. 5: Erbjuda datorintresserade ungdomar en scen där de kan visa upp sina kunskaper inom demoscen, grafik, film och musik. En scen där alla kan bli sedda och uppskattade utifrån sina egna förutsättningar 6: Öka tillgängligheten till föreningens aktiviteter till alla veckans dagar.

Vi har haft från start som målsättning att ungdomarna i föreningen skall vara delaktiga i planeringsarbetet och byggnationen av den nya lokalen. Under planeringsarbetet har de kunnat påverka lokalens utformning och innehåll genom att delta på planeringsmöten, workshops och en studiecirkel i ritningsgranskning samt via diskussioner på föreningens facebooksida. Intresserade ungdomar har sedan kunnat anmäla sig frivilligt till att vara med vid byggnationen. Dessutom kommer brukarna från daglig verksamhet vara delaktiga. Under byggnationen har ungdomarna i föreningen deltagit genom att vara med och bygga, spackla, måla och lägga golv och på så sätt skapa sin egen miljö. Under planerings- och byggnationsarbetet har vi även haft hjälp av Lidköpings kommuns Daglig verksamhet vars brukare hjälpt till med viktiga synpunkter och direkt stöd i byggnationsarbetet. Även i framtiden kommer våra medlemmar vara en viktig del i form av volontärer för våra olika aktivitetskvällar och i öppenhållandet av E-sportcentret. 

Projektet drivs av NBV Väst och Lidköpings Dataförening. Våra närmaste sammarbetspartners är Lidköpings kommun, som kommer att vara delaktig i projektet genom Kultur- och fritidsförvaltningen som bidrar med ett förstärkt föreningsbidrag samt vissa personella insatser, och Vård- och omsorgsförvaltningen som främst bidrar med ett nära samarbete mellan Daglig verksamhet och dataföreningen genom att ge brukare möjligheten till sysselsättning med handledning inom projektet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2013 och avslutades i december 2016.

Kontakt

Ort
Lidköping

Liknande projekt

  • Kärleken tar form, hatet slår rot

    Projektet Kärlek & Hat skapar generationsöverskridande möten där samtal och konstnärlig skapande resulterar i en vandringsutställning och ett…

  • Teaterfiket

    Projektet ska långsiktigt tillgodose möjligheter till sysselsättning och fritid inom kultur och estetisk verksamhet för personer med…

  • Motorsport för unga med funktionsnedsättning

    Genom att delta i och utöva motorsport ska personer med funktionsnedsättning ska ges bättre möjligheter till ett faktiskt deltagande och inkludering…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.