Till innehållet

Lära språk med bilder

Projektet drivs av: Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB)

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi, utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet utvecklas för bland annat substantiv, verb och adjektiv, men även för ljud i engelska och svenska samt helhetsbilder som beskriver grammatiken i språken.

Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år, och totalt beräknas cirka 90 barn och unga att delta aktivt i projektet.

Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.