Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Lära språk med bilder

Projektet drivs av: Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn (FDB)

Beskrivning av projektet

Projektet ska ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande.

Projektet syftar till att ge barn och unga med dyslexi lust och självförtroende i sitt lärande. Tillsammans med barn och unga med dyslexi, utarbetar och testar projektet bildverktyg för läs- och engelskainlärning. Materialet utvecklas för bland annat substantiv, verb och adjektiv, men även för ljud i engelska och svenska samt helhetsbilder som beskriver grammatiken i språken.

Målsättningen är att skapa en bildbank och material i både tryckt och digital form. Materialet ska vara tillgängligt för alla skolor och även kunna användas i hemmet. Målgruppen är barn och ungdomar från 6 till 15 år, och totalt beräknas cirka 90 barn och unga att delta aktivt i projektet.

Efter projekttiden kommer föreningen att förvalta materialet och se till att det sprids för användning i fler skolor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2020-06-02.