Till innehållet

Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

Projektet drivs av: Läsa för Livet

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare.

Projektet ska tillsammans med Manillaskolan och Kristinaskolan anpassa pedagogiken Reading to Learn till målgruppen. Målet är att utveckla undervisningen och stärka målgruppens läs- och skrivförmåga.

Tillsammans med lärare och elever ska projektet identifiera vad som behöver anpassas, testa olika arbetssätt i klassrummen och utvärdera elevernas upplevelse och resultat. Utifrån det skapas arbetssätt och metoder som samlas i ett material som beskriver hur pedagogiken kan användas i teckenspråkig undervisning. Det ska också finnas konkreta exempel på lektionsplaneringar för olika ämnen och årskurser.

Efter projektet ska det finnas en undervisningsmodell och ett metodmaterial för skolor som undervisar teckenspråkiga elever. Materialet ska spridas via föreningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det kommer också finnas kompetensutvecklingsinsatser kopplat till metoderna.

Beviljat belopp

4 651 723 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Beviljat belopp

4 651 723 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Podden "Osynligt sjuk"

    Projektet ska förebygga psykisk ohälsa för barn och unga som lever med cystisk fibros (CF) eller primär ciliär dyskinesi (PCD) genom att stärka…

  • Reproduktiv hälsa och integration

    Projektet ska mobilisera ungdomar med afariskt och somaliskt ursprung i förebyggande arbete mot kvinnlig könsstympning och andra former för…

  • Vita Rosen

Sidan uppdaterades 2020-11-09.