Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

Projektet drivs av: Läsa för Livet

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare.

Projektet ska tillsammans med Manillaskolan och Kristinaskolan anpassa pedagogiken Reading to Learn till målgruppen. Målet är att utveckla undervisningen och stärka målgruppens läs- och skrivförmåga.

Tillsammans med lärare och elever ska projektet identifiera vad som behöver anpassas, testa olika arbetssätt i klassrummen och utvärdera elevernas upplevelse och resultat. Utifrån det skapas arbetssätt och metoder som samlas i ett material som beskriver hur pedagogiken kan användas i teckenspråkig undervisning. Det ska också finnas konkreta exempel på lektionsplaneringar för olika ämnen och årskurser.

Efter projektet ska det finnas en undervisningsmodell och ett metodmaterial för skolor som undervisar teckenspråkiga elever. Materialet ska spridas via föreningen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det kommer också finnas kompetensutvecklingsinsatser kopplat till metoderna.

Beviljat belopp

4 651 723 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Beviljat belopp

4 651 723 kronor

Projektets tidstatus

33%

Projektet startade i november 2020 och avslutas i november 2023.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2020-11-09.