Till innehållet

Läslust - hela livet!

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län

Beskrivning av projektet

Projektet ska kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser.

Projektet syftar till att kompetensutbilda Studieförbundet Vuxenskolans (SV) högläsare i Kalmar som efter genomgången utbildning kan erbjuda personer med demens och boende inom äldreomsorgen en stunds avkoppling med fängslande och berikande berättelser. En digital kunskapsbank ska utvecklas under projekttiden i samarbete med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) samt regionbibliotek och stadsbibliotek. I kunskapsbanken ska material, filmade föreläsningar och författarmöten sammanställas som inspirationsunderlag till högläsarna.

Projektets metodmaterial, muntliga framställningar och projektverksamhet kommer att implementeras in i Studieförbundet Vuxenskolans (SV) ordinarie verksamhet med målsättningen att det ska bli ett långsiktigt praktiskt hjälpmedel för både verksamma och nytillkomna högläsare över hela landet.

Efter projektet

Under projekttiden har man genomfört tolv studiecirklar eller träffar runt om i landet för att utbilda högläsare. Nätverken för högläsarna har träffats i genomsnitt två gånger per termin i samtliga tolv kommuner. Projektgruppen har fokuserat på att få igång högläsningsgrupper i mittlänet: Högsby, Oskarshamn och Mönsterås. Fyra utbildningsdagar har arrangerats för nya högläsare och 25 nya högläsare är nu verksamma i länet. Projektet har även bjudit in till författarmöten, digitala träffar och uppmärksammat högläsarna genom att göra reportage i en digital lärplattform (Learnify).

Verksamheten lever vidare genom att högläsningen blir en del av Studieförbundet Vuxenskolans reguljära verksamhet. Alla nätverksgrupper med högläsare som är i gång i kommunerna fortsätter att träffas tillsammans med verksamhetsutvecklarna och den lokala bibliotekarien. Högläsningen på boenden fortsätter i samma utsträckning som tidigare. Samarbetet med folkbiblioteken fortsätter som tidigare med gemensamma nätverksträffar och hjälp vid utbildning av nya högläsare. Läslustwebben lever också vidare och samarbetet med Myndigheten för tillgängliga medier fortsätter. Projektet har bland annat erbjudits plats i deras referensgrupp för lättläst. Den fortsatta verksamheten drivs vidare genom högläsarnas ideella arbetsinsats. Nätverksträffar och kontakt med högläsare och boenden ingår i den ansvarige verksamhetsutvecklarens tjänst och finansieras av Studieförbundet Vuxenskolan.

Beviljat belopp

4 009 960 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i november 2021.

Beviljat belopp

4 009 960 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Nybro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-14.