Till innehållet

Läslust genom läsning och lek

Projektet drivs av: Somalilands Förening i Malmö

Beskrivning av projektet

Projektet ska förstärka nyanlända barns läs- och språkfärdigheter genom läsning och lek.

Målet är att kombinera hälsofrämjande och roliga aktiviteter med läsning i ett projekt som riktar sig till barn i förskola och lågstadieålder tillsammans med deras syskon och föräldrar. Målgruppen är nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund i Malmös utsatta områden.

Projektet erbjuder aktiviteter som biblioteksbesök, högläsningsstunder och läsaktiviteter som kopplas till lek, fysiska aktiviteter och utflykter.

Efter projekttiden ska verksamheten leva vidare inom föreningens ordinarie verksamhet med hjälp av ideella krafter samt tillsammans med samarbetspartners som skolor, bibliotek, och studieförbund med bland annat studiecirklar.

Beviljat belopp

5 332 122 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Beviljat belopp

5 332 122 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2021 och avslutades i januari 2024.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Svenska för förskolan

    Projektet syftar till att stärka barns språkutveckling och etablering i Sverige.

  • Ser du stjärnorna runt dig?

    Föreningen HUR ska utveckla en metod som möjliggör för civilsamhället att samarbeta med offentliga aktörer kring ungas inflytande över sin egen och…

  • Vardagsklimatet

    Projektet ska skapas av och för ungdomar i åldern 15-25 år för att bidra till att begränsa och mildra konsekvenserna av klimatförändringarna.

Sidan uppdaterades 2020-12-23.