Till innehållet

Låt med mig!

Projektet drevs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik och att belysa ungdomarnas situation för omvärlden.

Projektet handlar om att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik. Projektet genomförs i Helsingborg, Malmö och Stockholm genom ettt samarbete med två gymnasiesärskolor och en grundsärskola (en på respektive ort).  Kontakter har tagits innan projektets start, viss pilotverksamhet har bedrivits på skolorna med hjälp av kunniga och entusiastiska eldsjälar. Nu vill dessa personer ta fram en metod som kan dokumenteras och spridas.

Ett långvarigt samarbete skapas mellan ungdomarna och skolorna. Syftet är, förutom själva musikskapandet, att belysa situationen för personer med kognitiv funktionsnedsättning och synliggöra den för omvärlden.

Under de tre projektåren kommer låtar skrivas, musikvideos filmas och en gemensam konsert eller turné anordnas. I projektet tänker man göra en dokumentär som man siktar på att få ut i nationell TV, primärt SVT, UR eller TV4.

Ambitionen är ett projekt som kan fortsätta även efter projektets tre år. Under projekttiden tas därför ett metodmaterial fram som möjliggör för de deltagande skolorna men även skolor på andra orter att jobba vidare med musikskapande som metod för den berörda målgruppen. Detta blir det första svenska metodmaterialet för låtskrivning riktat mot personer med kognitiv funktionsnedsättning. De medverkande skolorna avser att införliva metoden i sin ordinarie verksamhet. Metodmaterialet kommer efter avslutat projekt att förvaltas, spridas och vidareutvecklas av föreningen Kulturens Bildningsverksamhet i samverkan med Kulturskolerådet. Föreningen arrangerar även fortbildning för lärare i det framtagna metodmaterialet två år efter projekttiden.

Efter projektet

Projektet har lett till att elever med intellektuell funktionsnedsättning kunnat skapa egen musik, både text och musik, under drygt tre år. De har fått möjlighet att framföra sina låtar, få de inspelade och filmade. Ett metodmaterial har tagits fram som bidrar till att andra pedagoger kan undervisa klasser eller studiecirklar med stöd av detta material. Det har gått att ställa om under pandemin så att det fullt ut kunde genomföras digitalt. Projektet har fått mycket positiv medial uppmärksamhet.

Verksamheten fortsätter via kanaler på sociala medier som kommer att leva vidare genom poster från projektledaren. När pandemin väl är över hoppas man kunna ta kontakt med skolor som visat intresse att medverka i nya Låt med mig-projektet. Metodmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Kulturens hemsida och man kommer även att genomföra Låt med mig-studiecirklar. Deltagande skolors fortsatta deltagande är i skrivande stund osäkert.

Metodmaterial från Låt med mig-projektets webbsida

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i februari 2021.

Liknande projekt

  • En stärkt röst

    En stärkt röst är ett samarbetsprojekt mellan åtta ungdomsförbund för personer med funktionsnedsättning. Projektet syftar till att stärka…

  • Drömplatsen

  • SEF Organiseras

     Målet med projektet är att organisera SEF, bygga en hemsida, hålla 2 dagars nationella fotbollsturnering i Stockholm med deltagare från alla SEF…

Sidan uppdaterades 2021-04-09.