Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Låt med mig!

Projektet drivs av: Kulturens Bildningsverksamhet

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik och att belysa ungdomarnas situation för omvärlden.

Projektet handlar om att ungdomar med kognitiva funktionsnedsättningar ska få skriva låtar tillsammans med erfarna och kunniga lärare i musik. Projektet genomförs i Helsingborg, Malmö och Stockholm där man samarbetar man med två gymnasiesärskolor och en grundsärskola (en på respektive ort).  Kontakterna är redan tagna, viss pilotverksamhet har bedrivits på skolorna med hjälp av kunniga och entusiastiska eldsjälar som nu vill ta fram en metod som kan dokumenteras och spridas. Ett långvarigt samarbete skapas mellan ungdomarna och skolorna. Syftet är, förutom själva musikskapandet, att belysa situationen för personer med kognitiv funktionsnedsättning och synliggöra den för omvärlden. Under de tre projektåren kommer man att skriva låtar, filma musikvideos samt ha en gemensam konsert eller turné. I projektet tänker man göra en dokumentär som man siktar på att få ut i nationell TV, primärt SVT, UR eller TV4.

Ambitionen är ett projekt som kan fortsätta även efter projektets tre år. Under projekttiden tas därför ett metodmaterial fram som möjliggör för de deltagande skolorna men även skolor på andra orter att jobba vidare med musikskapande som metod för den berörda målgruppen. Detta blir det första svenska metodmaterialet för låtskrivning riktat mot personer med kognitiv funktionsnedsättning. De medverkande skolorna avser att införliva metoden i sin ordinarie verksamhet. Metodmaterialet kommer efter avslutat projekt att förvaltas, spridas och vidareutvecklas av föreningen Kulturens Bildningsverksamhet i samverkan med Kulturskolerådet. Föreningen arrangerar även fortbildning för lärare i det framtagna metodmaterialet två år efter projekttiden.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i maj 2020.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.