Till innehållet

Lätt och rätt om sällsynta diagnoser

Projektet drivs av: Stiftelsen Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att personer ska kunna bli så delaktiga som möjligt i frågor som rör sin egen, eller sitt barns livssituation. Målgruppen är personer med sällsynta diagnoser och/eller föräldrar till barn med sällsynta diagnoser.

Informationsmaterial kommer att tas fram om fem sällsynta diagnoser/syndrom och anpassas för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och/eller annan språklig eller kulturell bakgrund. Förutom lättläst text kommer informationen att innehålla annat visuellt material.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2011 och avslutades i maj 2014.

Kontakt

Ort
Hovås

Liknande projekt

  • Salt

    Salt berör allt! Med en vandringsutställning om salt fokuserar vi på tillgänglighet och pedagogik. Vi värdesätter barn och ungas deltagande!

  • Samspel-musikaliska möjligheter

    Genom Samspel vill vi öka möjligheten för personer med omfattande rörelsehinder att aktivt delta i musikkulturen. Projektet har utvecklat…

  • Samtal om livet (tidigare Salutogen rehabilitering)

    Projektets syfte är att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade…

Sidan uppdaterades 2021-05-07.