Till innehållet

Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Syftet med projektet är att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende. Dessutom syftar projektet till att erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Målen med projektet är att utforma en ledarskapsutbildning för programmet Childrens Program, där barn och unga som har missbrukande föräldrar får stöd i gruppform. Inom projektet kommer man även att utveckla en metod för att nå barn i missbruksmiljö genom klassrumsbesök.

Efter projekttiden kommer det att finnas certifierade ledare på flera platser i landet och en metod för klassrumsbesök.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Adda livet

    Projektet ska på ett nytt sätt, för och med ungdomar, kombinera filmer, sociala medier, modern teknik och möten för att nå ut med modern…

  • Beroendepodden - drogfrihet & hälsa

    Projektet ska förebygga att unga, 15 till 25 år, utvecklar missbruk och/eller psykisk ohälsa samt hjälpa de som redan finns i dysfunktionella…

  • Dissa Steroider

    Projektet ska skapa en plattform med syfte att sprida kunskap om steroidmissbruk och dess följder.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.