Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Syftet med projektet är att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende. Dessutom syftar projektet till att erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Målen med projektet är att utforma en ledarskapsutbildning för programmet Childrens Program, där barn och unga som har missbrukande föräldrar får stöd i gruppform. Inom projektet kommer man även att utveckla en metod för att nå barn i missbruksmiljö genom klassrumsbesök.

Efter projekttiden kommer det att finnas certifierade ledare på flera platser i landet och en metod för klassrumsbesök.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

88%

Projektet startade i juni 2019 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2020-06-02.