Till innehållet

Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

Projektet drevs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Syftet med projektet är att förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende. Dessutom syftar projektet till att erbjuda barn till missbrukande föräldrar stöd för att återuppbygga relationer i familjerna.

Målen med projektet är att utforma en ledarskapsutbildning för programmet Childrens Program, där barn och unga som har missbrukande föräldrar får stöd i gruppform. Inom projektet kommer man även att utveckla en metod för att nå barn i missbruksmiljö genom klassrumsbesök.

Efter projekttiden kommer det att finnas certifierade ledare på flera platser i landet och en metod för klassrumsbesök.

Efter projektet

Projektet har utvecklat ett anpassat utbildningsprogram med material. Totalt har 59 personer utbildats till ledare. Av dessa har 21 blivit certifierade som ledare. Dessa kan hålla i egna grupper med barn och föräldrar.

Verksamheten lever vidare genom att Barnombudet i Uppsala och Childrens program Sverige fortsätter att förankra metoden i Sverige. Ledarutbildningens koncept finns kvar och kommer att fortsätta att erbjudas till fler som vill utbilda sig till ledare.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i december 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i december 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Hälsa för nyanlända ungdomar

    Projektet syftar till att ge nyanlända ungdomar goda förutsättningar till att uppnå en god hälsa i Sverige, att integreras i det svenska samhället…

  • Tillsammans är man mindre ensam

    Projektet Tillsammans är man mindre ensam syftar till att främja den psykiska hälsan hos ensamkommande och nyanlända mellan 13–25 år. Målet är att…

  • Qruts umgängesmetod

    Projektet vänder sig till kvinnor som har erfarenhet av eller är i aktivt missbruk och deras omhändertagna och placerade barn. Målet är att öka…

Sidan uppdaterades 2023-07-03.