Till innehållet

Lek För Framtiden

Projektet drevs av: Insamlingsstiftelsen Lek för Hållbarhet

Beskrivning av projektet

Genom projektet Lek för framtiden vill Retoy möjliggöra att barn får uppleva att det är kul att vara miljövänlig och att de kan vara med och forma en bättre värld med FN:s barnkonvention som utgångspunkt.

I samarbete med Unicef Sverige har Retoy tagit fram en serie lekfulla workshops, Retoy Lab, för yngre barn på temat "Mina rättigheter". Materialet ligger som grund för projektet som innebär att barngrupper i Malmö erbjuds att delta i pedagogledd och kreativ verksamhet som ger dem möjligheten att uppleva, lära och uttrycka sina idéer kring sina rättigheter och miljö. Syftet är att öka kunskap om barnkonventionen och miljö och att skapa förutsättningar för möten mellan barngrupper från olika områden i Malmö.

Målet är att vidareutveckla vår verksamhet riktad mot barn och pedagoger inom förskola och fritids. Vi vill under projektets tre år hitta ett hållbart verksamhetskoncept som kan spridas till fler kommuner.  Den primära målgruppen är 5-7 åringar i förskolor och fritidshem i Malmö. Den sekundära målgruppen är pedagogger, förskollärare, barnskötare och fritidsledare. Vi hoppas även att nå barnens föräldrar samt allmänheten som en tredje målgrupp gennom utställningar av barnens skapelser och tankar på olika offentliga platser i Malmö. Under projektets tre år vill vi uppnå till minst 900 barn, skapa 600 möten mellan barn från olika stadsområden samt nå 60 000 personer genom utställningar, media och sociala medier.

Vi samabetar med flera av Malmö Stads förvaltningar för att säkerställa projektets fortlevnad. Under projektår två ligger fokus på att konceptualisera verksamheten så att den kan spridas till fler kommuner samt att utveckla metodmaterial där våra erfarenheter kan delas med andra.Målet är att Retoy Lab för förskolor och fritids blir en del av det Malmö Stad erbjuder tillsammans med Retoy.Genom utställningar och digitala forum vill projektet även nå en bredare allmänhet.

Att föra en kontinuerlig dialog med barn och pedagoger är en viktig del i att utveckla och förbättra projektets verksamhet. Retoy har utvecklat utvärderingar som pedagogerna genomför med barnen efter varje avslutat moment. Upsstarts- och utvärderingsmöten genomförs med pedagogerna där vi ber dem hjälpa oss med feedback och tankar om hur verksamheten kan förbättras. För att ha en djupare dialog med förskolepersonal, och på samma sätt fördjupa deras kunskaper om barnkonventionen, genomför vi en pedagogfortbildning där förskolorna, emellan de två kurstillfällena, får testa vårt pedagogiska material i Retoyväskorna. Att göra varje moment inom Retoy Lab interaktivt och med hög delaktighet för barnen är ett utvecklingsarbete som ständigt pågår. 

Malmö Stad: Kultur för Barn och UNga, Pedagogiska utlåningen, Miljöförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Östers stadsområdesförvaltning. Utställningsaktörer: Malmö Museer, Form/Design Center, Malmö Stadsbibliotek, Rosengårds bibliotek. Retoy Lab för stöd av Almänna Arvsfonden. Retoy Lab har ett samarbete med Malmö Stad som bidrar med en lokal där Retoy Lab håller sista labbet i samarbetet med skolorna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Bärfis - Barns upptäckar- och skaparglädje med naturen

    Miniprojekt med klasser från Malmö och Höör i en skogsträdgårdsodling i Höör. Samarbete – både med naturen och med varandra. Permakultur som…

  • ÅterSKAPA - kreativt återbruk

    återSKAPA arbetar med kreativt återbruk. Det är en materialbank med en skapande verkstad, där vi återanvänder industrispill och ger det nytt liv som…

  • Barn till ensamma mammor, Malmö

    Barn till ensamma mammor arbetar för att stödja barn som lever med sin ensamstående mamma under ekonomisk eller annan utsatthet. Vi arbetar för att…

Sidan uppdaterades 2021-01-20.