Till innehållet

Lekande kvarter

Projektet drivs av: Lekfrämjandet IPA Sweden

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en lekbaserad metod för att främja sammanhållning i bostadskvarter. Genom projektet lyfts boendemiljöernas potential fram för att förebygga otrygghet och utanförskap.

Målgruppen är barn mellan 0 och 15 år. I centrum för projektet finns barnens spontana lek, som på ett systematiskt sätt ges utrymme i tid och rum. Lek är en avgörande väg till socialitet, kommunikation och samspel. Bakgrunden till projektet är barns berättelser om att inte våga leka på sin egen gård på grund av konflikter och hårda attityder. Anställda medarbetare ska välkomna, underlätta och initiera lek med målgruppen. I projektet ska man utveckla metoder där vuxna boende och äldre barn, med hjälp av det kommunala fastighetsbolaget MKB Fastighets AB och ideella föreningar, tar över ansvaret för att underlätta leken. På så sätt skapas en social miljö med positiva upplevelser av lek, gemenskap och inkludering. Projektet ska verka för att sprida erfarenheterna till fler områden i Malmö och i andra städer.


Efter projektets slut ska det finnas en struktur som består av ideella krafter som fortsätter med verksamheten, med stöd av MKB. Lekfrämjandet i Malmö ansvarar för att koordinera det fortsatta arbetet.


Beviljat belopp

5 128 047 kronor

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Beviljat belopp

5 128 047 kronor

Projektets tidstatus

28%

Projektet startade i juni 2022 och avslutas i juni 2025.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

  • Activate (tidigare MoBil)

    Projektet syftar till att främja en hälsosam livsstil hos barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar. Det vill projektet göra genom att…

  • Digitalt verktyg för kunskapsöverföring

    Projektet syftar till att skapa verktyg och metoder för en enkel kunskapsöverföring inom ungdomsorganisationer.

  • Gatulabba! - vägar till rörelse och välmående

    Gatulabba är ett projekt som vill involvera barn och unga i stadsutvecklingsprocesser. Projektet ska bidra till att barn och ungdomar på sikt får en…

Sidan uppdaterades 2022-07-01.