Till innehållet

Leksaksbibliotek - för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och i morgon

Projektet drevs av: Majornas Samverkansförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn genom att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn.

Målsättningen är att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek samt skapa förutsättningar för att verksamhetsformen kan spridas till andra stadsdelar inom Göteborg. Verksamheten kommer främst att riktas till barn i åldern 0-7 år och deras föräldrar. Förutom utlåning av leksaker och barnrelaterade produkter, såsom till exempel babysitters, resesäng, saker till barnkalas, kommer leksaksbiblioteket även att fungera som en mötesplats och erbjuda föreläsningar, studiecirklar och evenemang som rör föräldraskap. En handbok för att starta och driva leksaksbibliotek utarbetas och ett nätverk samt kontaktkanaler upprättas dit den som är intresserad av att starta leksaksbiblioteksverksamhet kan vända sig. Totalt beräknas minst 50 personer vara aktiva deltagare i projektet och totalt 500 barnfamiljer att inkluderas och nås av verksamheten.

Efter projektet

Projektet ledde till att leksaksbiblioteket är etablerat. Leksaksbiblioteket har fungerat som en samlingsplats där barn kan leka, prova leksak och familjen får låna för hem leksaker. Leksaksbiblioteket erbjuder också kurser för föräldrar beroende på engagemang från föräldrarna själva och vilket intresse som finns. Aktiviteter arrangeras med fokus på social samvaro mellan föräldrar och barn. En ny förening, Leksaksbiblioteket, har bildats i syfte att svara för verksamheten efter projekttiden. Projektet har också utvecklat en handbok för att starta och driva leksaksbibliotek samt gett stöd till andra som vill starta leksaksbibliotek. Flera planeras eller har redan startat i landet.

Verksamheten lever vidare genom att den förening som grundades under projekttiden, Leksaksbiblioteket, svarar för drift och framtida verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i januari 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-08.