Till innehållet

Leksaksbibliotek - för giftfri, jämställd och jämlik leksaksmiljö idag och i morgon

Projektet drivs av: Majornas Samverkansförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn genom att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek.

Det övergripande syftet med projektet är att bidra till en mer ekologisk och socialt hållbar framtid för dagens och morgondagens barn.

Målsättningen är att utveckla metoder och ta fram verktyg för att starta upp och driva ett leksaksbibliotek samt skapa förutsättningar för att verksamhetsformen kan spridas till andra stadsdelar inom Göteborg. Verksamheten kommer främst att riktas till barn i åldern 0-7 år och deras föräldrar. Förutom utlåning av leksaker och barnrelaterade produkter, såsom till exempel babysitters, resesäng, saker till barnkalas, kommer leksaksbiblioteket även att fungera som en mötesplats och erbjuda föreläsningar, studiecirklar och evenemang som rör föräldraskap. En handbok för att starta och driva leksaksbibliotek utarbetas och ett nätverk samt kontaktkanaler upprättas dit den som är intresserad av att starta leksaksbiblioteksverksamhet kan vända sig. Totalt beräknas minst 50 personer vara aktiva deltagare i projektet och totalt 500 barnfamiljer att inkluderas och nås av verksamheten.

Efter projekttiden är planen att föreningen driver verksamheten vidare och att handboken leder till att fler leksaksbibliotek startar på fler platser med andra aktörer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i december 2020.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.