Till innehållet

Lesbisk Plats – Ung lesbisk organisering i landsbygd

Projektet drivs av: Lesbisk Makt

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och testa nya sätt att skapa mötesplatser i landsbygdsorter för målgruppen, både fysiska och digitala.

Projektet Lesbisk Plats handlar om att skapa bättre förutsättningar för att att unga hbtqi-personer ska kunna leva ett meningsfullt liv i landsbygd. Lesbisk Plats ska öka delaktighet, synlighet och inflytande för hbtqi-personer som bor i landsbygder. Målgruppen är unga hbtqi-personer som är kvinnor, ickebinära och/eller transpersoner, som bor i landsbygd.

Projektet ska utveckla metoder och tillgängliggöra verktyg för hur unga hbtqi-personer kan organisera sig i landsbygder, samt hur de kan jobba med påverkansarbete för att förbättra livssituationen för målgruppen.

Vid projektets slut ska det finnas fler aktiviteter och mötesplatser för unga hbtqi-personer på flera orter.

Projektet bygger genom de fysiska och digitala mötesplatserna upp ett helt nytt arbetssätt där erfarenheter och kunskaper delas. Metoderna som utvecklas ska formuleras i en metodbok. Denna kommer efter projektets slut att användas inom Lesbisk Makts ordinarie verksamhet, samt av andra aktörer som vill skapa hållbart lesbiskt engagemang för unga på landsbygden.

Projektet är nationellt.

Beviljat belopp

7 018 219 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Beviljat belopp

7 018 219 kronor

Projektets tidstatus

91%

Projektet startade i september 2021 och avslutas i september 2024.

Kontakt

Liknande projekt

  • Interact

    Projektet INTERACTs övergripande mål är att underlätta övergången mellan skola och arbete eller vidare studier för målgruppen nyanlända tjejer.

  • Girls Games - tjejer i idrottens förarsäte!

    Projektet vill göra en riktad insats för att öka antalet tjejer i åldrarna 15-25 år från idrottssvaga områden som ledare och deltagare inom olika…

  • Framtidens E-sport

    Projektet Framtidens E-sport ska verka för en mer inkluderande e-sportsscen. Målgruppen är tjejer, personer som identifierar sig som tjejer och icke…

Sidan uppdaterades 2022-01-17.