Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Lesbisk Plats – Ung lesbisk organisering på landsbygden

Projektet drivs av: Lesbisk Makt

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla och testa nya sätt att skapa mötesplatser på landsbygden för målgruppen, både fysiska och digitala.

Projektet ska utveckla metoder och tillgängliggöra verktyg för hur unga lesbiska och queera personer kan organisera sig på landsbygden, samt hur de kan jobba med påverkansarbete för att förbättra livssituationen för målgruppen. Vid projektets slut ska det finnas fler aktiviteter och mötesplatser för unga lesbiska och queera personer på flera orter.

Projektet bygger genom de fysiska och digitala mötesplatserna upp ett helt nytt arbetssätt där erfarenheter och kunskaper delas. Metoderna som utvecklas ska formuleras i en metodbok. Denna kommer efter projektets slut att användas inom Lesbisk Makts ordinarie verksamhet, samt av andra aktörer som vill skapa hållbart lesbiskt engagemang för unga på landsbygden.

Beviljat belopp

7 018 219 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Beviljat belopp

7 018 219 kronor

Projektets tidstatus

21%

Projektet startade i mars 2021 och avslutas i mars 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-06-21.