Till innehållet

Levla upp

Projektet drivs av: Afasiförbundet i Sverige

Beskrivning av projektet

I en samskapande process med personer som har afasi ska projektet utveckla ett digitalt språkstärkande spel utformat efter målgruppens behov.

Syftet är att målgruppen ska kunna träna språk med en metod – digitalt spelande – som är underhållande och belönande och som gör det möjligt att ”levla upp” i nivåer. Spelandet ska vara ett lustfyllt inslag i det tragglande det innebär att återerövra sitt språk.

Grunden för utvecklingsarbetet är att spela och kommunicera kring spelande samt att skapa ett digitalt spel som kan spelas på dator, surfplatta eller telefon. Projektet ska utveckla verksamhet baserad på att deltagare med afasi spelar och testar digitala spel. Detta görs med testledare som har logopedisk och digital kompetens. Projektet kommer att utbilda handledare på folkhögskolor och på Mötesplats Afasi över hela landet för att kunna stötta personer med afasi som vill spela.
Det digitala spelet ska förvaltas och leva vidare inom Afasiförbundets, Mötesplats Afasis och medverkande folkhögskolors verksamheter.

Beviljat belopp

6 963 611 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

6 963 611 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-06-07.