Till innehållet

Levnadsguiden- konsten att bli vuxen som organtransplanterad(f.d.Överlevnadsguiden - konsten att bli vuxen som organtransplanterad)

Projektet drivs av: MOD - Mer Organdonation

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att stötta unga som väntar på organ eller lever med ett transplanerat organ.

Att stå på väntelistan eller leva med ett transplanterat organ innebär många läkarbesök, provtagningar och kräver medicinering livet ut. Målgruppen är ungdomar i åldern 12-25 år. Målen är att öka den psykiska hälsan och skapa en känsla av sammanhang, samtidigt som projektet ska bidra till att fler unga sköter sin behandling och får behålla sina organ längre. Unga upplever övergången mellan vård på barnmottagning till vuxenmottagning som problematisk vilket kan påverka deras behandling och resultera i sämre hälsa eller bortstötning av organet.

Projektet ska verka för att övergången för unga, från barnmottagning till vuxenmottagning, blir bättre genom anpassad kommunikation och utvecklar därför även material som kan användas vid samtal inom vården. I projektet utvecklas både fysiskt och digitalt material tillsammans med ungdomar utifrån de behov och områden som de definierar.

Efter projekttiden kommer material och information, både film och informationsmaterial, att finnas tillgängligt digitalt och i tryckt form. Vården och samarbetsparter kommer att förmedla och sprida materialet till målgruppen. MOD kommer att svara för uppdatering och nyproduktion tillsammans med målgruppen.

Beviljat belopp

4 548 112 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

4 548 112 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Liknande projekt

  • Much More Music

    Projektet handlar om unga tjejers väg till egenmakt, med musik som verktyg och ska verka för att fler tjejer vill, kan och får möjligheter att bli…

  • Stoppa funkofobin

    Projektet syftar till att motverka och minska funkofobin i Sverige.

  • Verktyg för bättre hälsa

    Projektet riktar sig mot familjer som har barn/ungdom med funktionsnedsättningen dövblindhet. Projektet syftar till att ge alla familjemedlemmar…

Sidan uppdaterades 2024-06-18.