Till innehållet

LifeRing

Projektet drivs av: Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm

Beskrivning av projektet

LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert liv. LifeRing vänder sig till alla som vill bli, och fortsätta, hålla sig nyktra och drogfria.  

Föreningen Skyddsvärnet Stockholm driver Arvsfondsprojektet LifeRing för att sprida LifeRing i Sverige. Projektet erbjuder kostnadsfria utbildningar till att bli mötesledare. Efter genomförd utbildning erbjuder projektet även stöd till mötesledarna med både material, startbidrag och rådgivning. Utbildningen riktar sig till klienter från behandlingar med minst sex månades nykterhet, personal på behandlingshem, kommunal verksamhet och inom sjukvården. Även anhörigan och vänner till personer med missbruksproblematik är välkomna.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Liknande projekt

  • Projektet PEER Support

    Genom projektet PEER Support, där PEER står för Personlig EgenErfaren Resurs etableras förutsättningarna för en ny yrkesroll inom svensk sjuk- och…

  • Vi vill bidra

    Projektet syftar till att ta fram en ny modell för sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Ett nytt arbetssätt där…

  • Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken

    Jobbar för att öka kunskapen om och att påskynda genomförandet av FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Sidan uppdaterades 2020-06-02.