Till innehållet

Lika Unika Akademi

Projektet drevs av: Svenska FN-förbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika ska med projektet Lika Unika Akademi genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige, både inom funktionshinderrörelsen och gentemot politiker, myndigheter, beslutfattare och andra föreningar inom civilsamhället. Projektet vill använda sig av Agenda 2030:s hållbarhetsmål i sitt syfte att skapa större insikt i rättighets- och funktionshinderperspektivet.

Målet är att skapa en reell förändring och se till att funktionshinderperspektivet inte glöms bort i Agenda 2030:s mål. Projektets delmål är att utbilda kompetenta utbildare med både egen erfarenhet och generell kompetens kring funktionshinderfrågor och rättigheter kopplat till Agenda 2030:s mål. Dessa utbildare kommer i sin tur se till att projektets syfte och mål nås. I projektet kommer man att producera olika typer av metodmaterial, kortfilmer och en metodhandbok. Materialen kommer bidra med viktig kunskap som kommer spridas och finnas tillgänglig efter projektet. Projektet kommer även under projekttiden producera en alternativrapport till FN om den svenska statusen kopplat till CPRD och målen inom Agenda 2030.

Utbildningsverksamheten kommer efter projektslut att leva vidare inom Lika Unikas ordinarie verksamhet, men i en mindre skala.

Efter projektet

Lika Unika har arbetat för att öka kunskapen om behovet av funktionshinders- och rättighetsperspektiv i arbetet med frågor som rör Agenda 2030. Projektet har adresserat arbetet gentemot civilsamhället, funktionshinderrörelsen och beslutsfattare.

Projektet har tagit fram utbildningsmoduler som innehåller föreläsningar, film, frågor och gruppövningar som finns tillgängliga även efter projektets slut. Under projektperioden har man anordnat och deltagit i konferenser, frukostmöten och seminarium för att informera och debattera. Projektet har även skrivit debattartiklar och spridit kunskap i relevanta kanaler. Infoblad och checklistor har tagits fram och finns även de kvar för spridning efter projektet. Eftersom målgruppen själv ingått i projektledningsgruppen har de haft en betydande påverkan på projektets innehåll.

Verksamheten lever vidare genom:

  • Utbildningar och föreläsningar erbjuds av Svenska FN-förbundet
  • Webbplats
  • Digitalt utbildningsmaterial
  • Checklistor för tillgänglighet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i november 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i november 2021.

Kontakt

Ort
Hägersten

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-15.