Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Lika Unika Akademi

Projektet drivs av: Svenska FN-förbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Lika Unika ska med projektet Lika Unika Akademi genom utbildningsinsatser skapa förutsättningar för att påverka och höja kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige, både inom funktionshinderrörelsen och gentemot politiker, myndigheter, beslutfattare och andra föreningar inom civilsamhället. Projektet vill använda sig av Agenda 2030:s hållbarhetsmål i sitt syfte att skapa större insikt i rättighets- och funktionshinderperspektivet.

Målet är att skapa en reell förändring och se till att funktionshinderperspektivet inte glöms bort i Agenda 2030:s mål. Projektets delmål är att utbilda kompetenta utbildare med både egen erfarenhet och generell kompetens kring funktionshinderfrågor och rättigheter kopplat till Agenda 2030:s mål. Dessa utbildare kommer i sin tur se till att projektets syfte och mål nås. I projektet kommer man att producera olika typer av metodmaterial, kortfilmer och en metodhandbok. Materialen kommer bidra med viktig kunskap som kommer spridas och finnas tillgänglig efter projektet. Projektet kommer även under projekttiden producera en alternativrapport till FN om den svenska statusen kopplat till CPRD och målen inom Agenda 2030.

Utbildningsverksamheten kommer efter projektslut att leva vidare inom Lika Unikas ordinarie verksamhet, men i en mindre skala.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2018 och avslutades i september 2021.

Kontakt

Ort
Hägersten
Sidan uppdaterades 2020-11-10.