Till innehållet

Likarättsutbildning

Projektet drevs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns rättigheter, trygghet och uppmärksamma de möjligheter som finns för att agera om rättigheter kränks.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Yallas Jämställda Hem

    Syftet med projektet är att rusta ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem med kunskaper och förutsättningar för ett självständigt liv i Sverige.

  • Locker Room Talk = Fair Play

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en metod till hela landet som syftar till att lyfta samtal kring jämställdhet i idrottsföreningars…

  • Vi tjejer

    Svenska Settlementförbundet (SSF) ska tillsammans med unga tjejer utveckla metoder, arbetssätt och stödstrukturer för att stärka tjejers…

Sidan uppdaterades 2022-04-25.