Till innehållet

Likarättsutbildning

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns rättigheter, trygghet och uppmärksamma de möjligheter som finns för att agera om rättigheter kränks.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Yallas Jämställda Hem

    Syftet med projektet är att rusta ensamkommande barn i familje- eller HVB-hem med kunskaper och förutsättningar för ett självständigt liv i Sverige.

  • Locker Room Talk = Fair Play

    Projektet ska vidareutveckla och sprida en metod till hela landet som syftar till att lyfta samtal kring jämställdhet i idrottsföreningars…

  • Snacka Jämnt! - samtal om jämställdhet med asylsökande

    Projektet Snacka Jämnt! syftar till att genom studiecirklar samtala med asylsökande föräldrar och ungdomar kring normer, värderingar, seder och…

Sidan uppdaterades 2022-04-25.