Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Likarättsutbildning

Projektet drivs av: Barnombudet i Uppsala län

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Utbildningen ska stärka barns rättigheter, trygghet och uppmärksamma de möjligheter som finns för att agera om rättigheter kränks.

Barnombudet i Uppsala län vill med sitt projekt Likarättsutbildning utveckla en pedagogiskt lättillgänglig webbutbildning tillsammans med barn och unga från förskolan till gymnasiet. Syftet med utbildningen är att stärka barns rättigheter, trygghet och framförallt uppmärksamma de möjligheter som finns för att agera om barns och ungas rättigheter kränks. Det underliggande syftet är att arbeta preventivt för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga genom att se till att de får hjälp och stöd tidigt. Målet är att skapa en webbutbildning som kan stärka förskolor och skolor i sitt likarättsarbete genom kunskapshöjning på området barns och ungas rättigheter. Projektet kommer ta fram en lättillgänglig grundläggande webbutbildning som alla, utan förkunskap, ska kunna ta till sig. Webbutbildningen kommer att finnas i fem olika versioner; förskola och lågstadiet, mellan- och högstadiet, gymnasium, personal och närstående vuxna. Varje version kommer bestå av tre sektioner: främjande, förebyggande och åtgärdande insatser. Projektet kommer främst arbeta i Uppsala och Östersunds kommun. Utbildningen tas fram i samarbete med barn och unga, som återkommande under hela framtagandet av webbutbildningen kommer träffas i referensgrupper. Projektet har inför ansökan genomfört flera gruppdiskussioner med elever för att se på vilken nivå deras likarättskunskap är idag och hur och när de önskar att vuxna ska agera om deras rättigheter kränks. Efter avslutat projekt kommer utbildningen implementeras i alla förskolor och skolor i Uppsala och Östersunds kommun. Båda kommunerna kommer sitta med i projektets referensgrupper och har redan skrivit avsiktsförklaringar med föreningen, med syfta att sprida och implementera webbutbildningen i deras kommuner. Föreningen kommer under hela projekttiden arbeta strategiskt för att få till en nationell spridning. BOiU kommer ansvara för att metoder och material kommer att uppdateras.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2018 och avslutades i februari 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2020-06-03.