Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Lipödem

Projektet drivs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och allmänhet.

Lipödem är en kronisk och progressiv störning i fettvävnaden som påverkar de ytliga lymf- och blodkärlen samt nerverna. Sjukdomen drabbar nästan uteslutande kvinnor och leder i allmänhet till en livslång funktionsnedsättning. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den relativt okänd, vilket leder till att många kvinnor får fel behandling och ett bemötande som kan ge skuld, skam och ytterligare ohälsa. Inom projektet ska ett lipödemprogram för målgruppen utvecklas, vilket bland annat ska innehålla behandling, stöd och råd. Inom projektet ska även en intervjubok och en utställning produceras. Information, tips med mera ska läggas ut på en lärplattform. På samma plattform ska det även skapas nätverk för patienter och anhöriga, självhjälpsgrupper och studiecirklar om lipödem. Efter projektets slut förvaltas plattformen av Svenska Ödemförbundet. Lipödemprogrammet kommer att implementeras i Bräcke diakonis rehabiliteringsverksamheter och vara tillgängligt för andra verksamheter runt om i landet. Vidare kommer material som tas fram att finnas på Bräcke diakonis och Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms läns webbplatser. Projektmaterial som rör anhörigstöd kommer även att vara tillgängligt på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats.

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i juni 2022.

Projektets tidstatus

89%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg
Sidan uppdaterades 2021-12-15.