Till innehållet

Liquid

Projektet drevs av: Linköpings kommun

Beskrivning av projektet

Liquid är en mötesplats för hbtq-personer mellan 12-19 år. På Liquid kan du träffa andra fika pyssla, se på film, teckna och delta på workshops och föreläsningar. Du som besökare är välkommen att ge förslag och vara med att anordna aktiviteter.

Liquid syftar till att ge en tryggare mötesplats för hbtq-ungdomar. Bl.a. lyfts i "Hon, hen, han" att egna mötesplatser för hbtq-ungdomar fyller en viktig funktion, i form av en frizon från heteronormen. Syftet är att träffa andra hbtq-personer och vara i en miljö där en kan vara öppen och inte behöver förhålla sig till heteronormen och konsekvenser av den i form av ex. dåligt bemötande och fördomar, Liquid riktar sig till hbtq-ungdomar mellan 12-19 år. Vi har under 2 års tid haft över 200 unika besökare, med cirka 20-30 besökare per öppetkväll. Besökarna kommer från Linköping främst, men även hela Östergötland och orter utanför Östergötland. Förutom Liquid som är öppen just för hbtq-ungdomar har hela fritidsverksamheten 13-16 år i Linköping hbt-certifierats.

Liquid är den enda fritidsverksamheten för hbtq-ungdomar i Östergötland. Liquid vill vara en tryggare arena för hbtq-ungdomar som efter projekttiden kommer fortsätta bedrivas inom Linköping kommuns fritidsverksamhet. Liquid har utvecklats genom en filial, nyuppstartade Liquid 20+, som riktar sig till hbtq-personer från 20 år och uppåt och drivs av Studiefrämjandet. Liquid har olika aktiviteter varje öppetkväll. Exempelvis queer sexworkshop, förläsning om trans, näthat och nätaktivism, pysselkvällar, filmkvällar m.m. Vi försöker i stor utsträckning ha hbtq-representation i våra aktiviteter ex. i valet av filmer. Vi anordnar varje sommar ett läger för våra besökare och har även gjort resor till liknande verksamheter för våra ungdomar. För att nå fler ungdomar är vi ute i skolor och informerar. Vi hoppas ge en tryggare mötesplats för hbtq-ungdomar och kunna påverka hbtq-ungdomars livssituation positivt genom att Liquid kan bidra till bättre mående, socialt nätverk med andra hbtq-personer, att vara del av en gemenskap och få representation. Vi hoppas även att Liquid ska påverka övrig fritidsverksamhet så att den också blir öppnare för fler ungdomar.

Projektet kommer att bedrivas vidare i Linköping kommuns regi, inom fritidsverksamheten och därmed bli en permanent verksamhet för Linköpings ungdomar. Liquid sparar samt arkiverar sina dokument och har en tydligt nedskriven arbetsmetod, värdegrund m.m. som är till grund för allt arbete som görs och därmed är ständigt aktuella. Liquids personal är även ute i många sammanhang och berättar om sina erfarenheter och sin verksamhet, på exempelvis skolor, temadagar, Stockholm Pride och liknande. Även genom att prata med yrkesverksamma och blivande fritidsledare försöker Liquid sprida sin erfarenheter.

I så stor utsträckning som möjligt försöker vi engagera våra besökare att komma med förslag för aktiviteter och förbättringsområden i verksamheten genom samtal, förslagslådan, utvärderingsenkäter och mail. Vissa deltagare har också varit med i samtal med politiker för att få påverka uppåt. Vi som är ansvariga planerar i stor utsträckning verksamheten, både avseende värdegrund, förhållningssätt i verksamheten etc. Våra ungdomar ska kunna komma till oss utan krav på att behöva göra något som de inte kan eller vill, men vi försöker alltid peppa dem att komma med förslag och engagera sig i det vi gör, bl.a. som vi angett här ovan. Ungdomarnas roll på Liquid är att genom en trygg plats våga prova på saker och känna sig sedda som dem de är och därmed bli trygga vuxna,

Projektet drivs av Linköpings kommun och RFSU Linköping med medel från Allmänna Arvsfonden. Liquid samarbetar även med NBV.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Linköping

Liknande projekt

  • Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

    Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att…

  • Likaolika

    Projektets syfte är att skapa arbete för personer med funktionsnedsättning. 

  • Catwalk Camp

    Catwalk Camp ska under två år utveckla en metod för att stärka självkänslan hos unga med funktionsnedsättningar på särskolegymnasiet.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.