Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

LIR - Ledare i rörelse

Projektet drivs av: Skånes skolidrottsförbund

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att lyfta ungas röster och skapa former för ökat inflytande i idrottsrörelsen.

Målet är att utveckla nya verktyg och arbetsmodeller för en ny ungdomsverksamhet samt en digital arena. Den primära målgruppen för projektet är barn och unga i åldern 12 – 25 år. Skolidrottsföreningar i hela Skåne kommer att involveras med stöd från handledare för utveckling av nya former för engagemang och aktiviteter efter grundskolan.

Projektet ska utveckla en digital arena för interaktion med andra barn och unga inom skolidrotten samt en ledarbank dit unga ledare kan anmäla sig för att få kontakt och uppdrag av andra föreningar som är i behov av ledare.

Efter projektet är avslutat kommer den digitala arenan drivas vidare av Skånes skolidrottsförbund. En ny ungdomsverksamhet inom skolidrotten etableras inom den ordinarie verksamheten med fördjupat samarbete med kommuner och idrottsföreningar. Ungdomarna kan fortsätta vara aktiva medlemmar eller fortsätta som ambassadörer, ungdomskonsulenter och utbildare inom förbundet eller andra föreningar. Metoderna och den digitala arenan sprids till andra distrikt och förbund.

Beviljat belopp

7 639 712 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i augusti 2021 och avslutas i juli 2024.

Beviljat belopp

7 639 712 kronor

Projektets tidstatus

8%

Projektet startade i augusti 2021 och avslutas i juli 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2021-08-25.