Till innehållet

Lite mycket nu (tidigare Dags för motståndskraft)

Projektet drevs av: Maktsalongen

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ge ungdomar verktyg och kunskap för att kunna förebygga, förhindra och hantera stress som är ett växande problem bland unga.

Målet är att tillsammans med målgruppen, skapa en enkel och lättanvänd sajt som på ett konkret sätt hjälper och vägleder ungdomar och organisationer att bygga upp sin egen motståndskraft för att kunna klara av stress samt att få verktyg för detta. Sajten riktar sig till tre olika målgrupper: unga som är engagerade i det unga civilsamhället, elevkårsaktiva på gymnasieskolor samt vuxna som finns i ungas närhet, exempelvis föräldrar och lärare. Sajten, som kommer att vara interaktiv, ska uppdateras kontinuerligt med lösningar som baseras utifrån målgruppens behov. Den kommer att innehålla fakta och konkreta övningar som både individer och organisationer kan arbeta med för att förebygga, förhindra och hantera stress. År ett i projektet ligger fokus på att bygga sajten och år två på att marknadsföra och kommunicera ut sajten samt utveckla den baserat på målgruppernas återkoppling.

Efter avslutat projekt

I projektet har man startat upp en sms-skola som består av fyra delkurser grundade i forskning. Alla fyra delkurser ger lösningar som handlar om att förebygga och förhindra stress.

Målgruppen har varit med och designat kommunikationen vilket inneburit att man även nått ut brett till användare från hela Sverige som varken är engagerade eller elevkårsaktiva. I slutet av projektår tre hade cirka 25 000 personer besökt hemsidan och totalt hade sms-skolan cirka 10 000 deltagare. Verksamheten fortsätter som en del av Maktsalongens reguljära verksamhet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2017 och avslutades i januari 2020.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-07-07.