Till innehållet

LIV Lungt Inre Välmående

Projektet drevs av: KFUK-KFUM Region Skåne-Blekinge

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet.

KFUK-KFUM Regionen Skåne-Blekinge ska tillsammans med stroke- och Parkinsonföreningar utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som pågrund av stroke eller Parkinson har utvecklat hjärntrötthet. Verksamheten ska utformas av målgruppen själva i metodutvecklingsgrupper. Där ska metoder, verktyg och tekniker prövas och utväderas. Projektet ska producera och sprida ett utbildnings- och informationsmaterial. Under projektets gång ska ledare och instruktörer utbildas, som kan fortsätta att erbjuda aktiviteterna i olika föreningar. Projektet avser att bilda ett socialt företag för fortsatt metodutveckling och ledarutbildning.

Projektets mål är att bli ett nationellt kunskapscenter i yoga och mindfulness för målgruppen.

Efter projektet

Projektet har skapat ett program med övningar som vänder sig till personer som upplever hjärntrötthet, drabbats av stroke eller har Parkinsons sjukdom. Under projekttiden har personer ur målgruppen testat, kombinerat och utvecklat olika tekniker från mindfulness, yoga, hikari do, dans m.m. till det tio veckor långa programmet med övningar och upplägg för grupper och individer. Övningarna syftar till att uppnå lugn, stimulera rörlighet och balanssinne och att motverka hjärntrötthet. Till stöd för detta har projektet gjort en metodbok som kan beställas eller laddas ned. Projektet har spelat in filmer och gjort en ledarutbildning.

Under projekttiden har cirka 400 personer ur målgruppen deltagit i projektets aktiviteter. Verksamheten fortsätter i olika LIV-grupper som bildats under projekttiden. KFUM Syd ansvarar för det fortsatta arbetet med det nationella kunskapscentret inom ramen för Mera LIV och tillsammans med Sensus studieförbund kommer fler gruppledare att kunna utbildas.

Webbplatsen Meraliv.nu

Projektets metodbok

Projektets filmer

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Ystad

Liknande projekt

  • Tryggare vardag - ett metodutvecklingsprojekt av, för och med personer med Parkinsons sjukdom

    Projektet syftar till att stärka målgruppen fysiskt och psykiskt. Framför allt har projektet fokus på olika falltekniker.

  • Minnas Tillsammans

    Projektet syftar till att stärka och berika vardagen för boende på demensboenden genom att utbilda personer inom ideella sektorn till…

  • Livskraft

    Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en…

Sidan uppdaterades 2021-12-07.