Till innehållet

Livsentreprenören

Projektet drevs av: KFUM Umeå

Beskrivning av projektet

Livsentreprenören är ett projekt som ska ge ungdomar med funktionshinder möjlighet att utveckla sina entreprenöriella egenskaper, för att på så sätt kontrollera sitt eget välmående och följa sina drömmar och mål.

Det finns hälsa och ohälsa och så finns det något som vi kan kalla onödig ohälsa. Vi skulle i ett projekt vilja jobba med den gruppen som upplever onödig ohälsa. Enligt statens Folkhälsoinstitutets rapport om ”Onödig ohälsa” är det tio gånger vanligare med självupplevd dålig hälsa bland personer med funktionsnedsättning. Vi vill i projektet främja välmående för ungdomar med funktionsnedsättning samt ta fram en metod för främjande av entreprenörskap, där vi har coaching och det coachande förhållningssättet i fokus. I detta projekt vill vi ta fram en metod som skapar en arena/ miljö där ungdomar och unga vuxna kan växa i en trygg och utvecklande atmosfär och därigenom bygga sin egen framtid. Vi vänder oss i projektet till ungdomar eller unga vuxna med funktionshinder, 15-25 år gamla. Vi kommer under tre år att nå cirka 30 st.

Genomförande: Vi kommer att ha 12-15 gruppcoachningar beroende på deltagarnas behov och önskemål. Varje gruppcoachning kommer att ha en egen rubrik samt ämne. Deltagarna kommer att ges möjlighet att tycka till om vilka ämnen som känns relevanta för dem. Mellan gruppcoachningarna kommer deltagarna att träffa/samtala med sin personliga ICF-certifierade coach. Moment för deltagarna: Introduktionsföreläsning: Livsentreprenören- ”tänk om jag kan, Kick-off, Drömmar och visioner, Positivt fokus, Entreprenörskap ,Kroppsspråk och uttryckssätt, Kommunikation, Förebildspanel: Relationer och socialt samspel Mål och värderingar, Självkänsla och självförtroende, Förebildspaneler, resa till Kristiansstad och återträff. 

Vi strävar efter att den framarbetade metoden kommer att kunna användas på fler ställen. Metoden kan visa på kopplingen mellan personlig utveckling, trivsel och ett ökat ansvarstagagande för sin egen hälsa och vad det har för positiva effekter för vård, hälsa och friskhet. Det vi ser är utvecklande och som driver projektresultatet vidare är att det förhållningssätt som deltagarna lär sig kommer att ge dem en ljusare framtid genom att de får med sig ett varaktigt förhållningssätt. Detta i sin tur skapar positiva spiraler allt eftersom de får positiva erfarenheter och lär sig att hitta lösningar i vardagen. Vår tanke är att deltagarna i projektet blir förebilder för andra ungdomar och unga vuxna. Vi vill skapa erfarenhetsutbyte samt låta deltagare i projektet få dela med sig av sina goda exempel. Detta för att sprida projektets ide samt de erfarenheter vi fått i det. Vi kommer att välkomna studiebesök för att andra ska få ta del av projektet.

Vi har en fokusgrupp med ungdomar och unga vuxna som är eller har varit deltagare i Livsentreprenören. I fokusgruppen har spånar vi kring vilka ämnen som skulle kännas aktuella för dem, vad som är viktigt för att projektet ska bli lyckat samt diskuterar förslag på förebilder, inspiratörer och föreläsare som skulle vara lämpliga att bjuda in. Fokusgruppen har en viktig funktion för att få information om hur deltagarna vill ha det, när något är för mycket eller för lite, smidigast informationsspridning, och framförallt, för att få veta hur projektet och innehåll uppfattas av just dem som är i det eller i liknande situationer. Två av deltagarna sitter med i styrgruppen. Styrgruppen har övergripande ansvar för att projektet styr mot målet. Styrgruppen tar ledande beslut och är ytterst ansvariga för projektet. Övriga i styrgruppen är projektledare, rektor för RGRH Umeå, utbildningschef på KFUM Umeå och VD:n för Shift Education.

KFUM Umeå samarbetar och driver projektet Livsentreprenören tillsammans med RGRH Umeå- Riksgymnasiet för rörelsehindrade och Shift Education.   Vi samarbetar även kontinuerligt med: Ungdomstorget- Vi har startat upp ett samarbete med Ungdomstorget- en mötesplats för ungdomar, Umeå kommun, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och övriga aktörer i Umeå i riktning mot arbete och utbildning • Universitetet-Arbetsterapeututbildningen- resultatet av universitetets kvalitetsstudier kommer att kunna ligga till grund för spridningen av metoden. • RBU Umeå- styrelsen i RBU är positiva till projektet och bidrar till projektet i form av de erfarenheter de har att tillgå, kontaktnät, kompetens och även i samband med spridning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2012 och avslutades i november 2015.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

  • Normkreativ Certifiering

       

  • Socialt arbetskooperativ

    Det här projektet handlar om allas rätt till arbete. Unga vuxna från gymnasiesärskolan, som vill och kan arbeta, ska inte bli förtidspensionerade.…

  • I <3 FILM: Röda Korsets filmutbildning i Umeå

    Film som mötesplats är ett integrationsprojekt vars syfte är att ungdomar förutom att lära sig om film och om att göra film också får träffa nya…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.