Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Livskraft

Projektet drivs av: Blodcancerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en digital plattform som samlar information om cancerrehabilitering från professionell vård, patientföreningar och andra informationskällor.

Blodcancerförbundet har skapat den digitala plattformen www.alltomcancerrehab.se som ett stöd till alla cancerpatienter och deras närstående att på ett enkelt sätt tillgodogöra sig den information som finns spridd på internet. Projektet riktar sig främst till personer som nyligen eller tidigare avslutat sin cancerbehandling. Målgruppen är alla drabbade, oavsett cancerdiagnos. Syftet är att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet vill verka en mer patientrelaterad cancerrehabilitering.

Det övergripande målet är att underlätta och effektivisera den befintliga rehabiliteringen genom att skapa en kunskapsbrygga mellan vården och patienter/närstående. Projektet kommer även erbjuda digitalt interaktivt stöd genom en patientguide som tas fram under det tredje året. Genom intervjuer med patienter och närstående identifieras de största problem som cancerdrabbade möter i samband med cancerrehabilitering. Plattformen kommer att ge stöd åt vilka vägar man kan gå. Den interaktiva webbportalen består idag av informationsfilmer, nyheter och kunskapsbank inom cancerrehabilitering. Under sista året planeras också en chatfunktion, bloggfunktion samt olika digitala webinars.

Webbportalen kommer efter avslutat projekt drivas vidare och fortsätta utvecklas av Blodcancerförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2021-02-03.