Till innehållet

Livskraft

Projektet drevs av: Blodcancerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en digital plattform som samlar information om cancerrehabilitering från professionell vård, patientföreningar och andra informationskällor.

Blodcancerförbundet har skapat den digitala plattformen www.alltomcancerrehab.se som ett stöd till alla cancerpatienter och deras närstående att på ett enkelt sätt tillgodogöra sig den information som finns spridd på internet. Projektet riktar sig främst till personer som nyligen eller tidigare avslutat sin cancerbehandling. Målgruppen är alla drabbade, oavsett cancerdiagnos. Syftet är att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet vill verka en mer patientrelaterad cancerrehabilitering.

Det övergripande målet är att underlätta och effektivisera den befintliga rehabiliteringen genom att skapa en kunskapsbrygga mellan vården och patienter/närstående. Projektet kommer även erbjuda digitalt interaktivt stöd genom en patientguide som tas fram under det tredje året. Genom intervjuer med patienter och närstående identifieras de största problem som cancerdrabbade möter i samband med cancerrehabilitering. Plattformen kommer att ge stöd åt vilka vägar man kan gå. Den interaktiva webbportalen består idag av informationsfilmer, nyheter och kunskapsbank inom cancerrehabilitering. Under sista året planeras också en chatfunktion, bloggfunktion samt olika digitala webinars.

Webbportalen kommer efter avslutat projekt drivas vidare och fortsätta utvecklas av Blodcancerförbundet.

Efter projektet

Blodcancerförbundet har tillsammans med flera olika cancerpatientföreningar skapat den digitala plattformen; Allt om cancer en digital plattform med information Livskraft | Här finner du information som kan hjälpa dig att få rätt cancerrehabilitering (alltomcancerrehab.se)

Projektet har med hjälp av referensgrupper från olika cancerpatientföreningar och professionella arbetat fram en digital plattform som verkar i mellanrummet mellan den professionella vården, rehabiliteringen och det ideella stöd som patientföreningar erbjuder. Syftet är att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer.

Webbportalen fortsätter drivas och utvecklas av Blodcancerförbundet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

  • Coachprojektet

    Projektet ska organisera en coachningsverksamhet som erbjuds personer som nyss blivit amputerade.

  • Coachprojektet 2.0

    Projektet ska utveckla och anpassa en befintlig modell med förebildscoacher till nya målgrupper.

  • LIV Lungt Inre Välmående

    Projektet ska utveckla metoder och verksamhet som baseras på yoga och mindfulness. Målgruppen är personer som på grund av stroke eller Parkinson har…

Sidan uppdaterades 2022-07-07.