Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Livskraft

Projektet drivs av: Blodcancerförbundet

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för stöd, tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga genom en digital plattform mellan professionell vård, rehabilitering och patientföreningar.

Blodcancerförbundet ska tillsammans med flera olika cancerpatientföreningar skapa förutsättningar för stöd och tydligare information och därmed bättre mående hos målgruppen cancersjuka och deras anhöriga. Projektet riktar sig främst till personer som avslutat sin cancerbehandling. Projektet kommer med hjälp av referensgrupper från olika cancerpatientföreningar och professionella arbeta fram en digital plattform som kommer verka i mellanrummet mellan den professionella vården, rehabiliteringen och det ideella stöd som patientföreningar erbjuder. Syftet är att sprida kunskap om olika fysiska och psykosociala utmaningar som kan uppstå efter avslutad behandling av cancer. Projektet vill verka för att påverka vården mot en mer patientrelaterad rehabilitering.

Det övergripande målet är att underlätta och effektivisera den befintliga rehabiliteringen genom att skapa en kunskapsbrygga mellan vården och patienter/närstående. Projektet kommer även erbjuda digitalt interaktivt stöd genom bloggar och chattar. Den interaktiva webbportalen kommer bestå av informationsfilmer, webinars och i en kunskapsbank. Det kommer även finnas delar med bloggar och chattforum för att lätt kunna skapa delaktighet och dela berättelser och gemenskap.

Webbportalen kommer efter avslutat projekt drivas vidare och fortsätta utvecklas av Blodcancerförbundet.  

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i oktober 2021.

Projektets tidstatus

70%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutas i oktober 2021.

Kontakt

Ort
Sundbyberg
Sidan uppdaterades 2020-06-02.