Till innehållet

Livskraft Söderhamn

Projektet drevs av: Söderhamns Ungdomsgårds idrottsförening

Beskrivning av projektet

Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteterna rör allt ifrån bowling, boule, pingis, vandringar, vattengympa och kulturella aktiviteter. Avsikten är att bjuda in till Öppet-hus-dagar där alla som vill får prova på olika aktiviteter. Projektet ska också hjälpa föreningarna att bli mer digitala så att de kan genomföra digitala möten och till exempel starta Facebookgrupper.

Efter projektet

Projektet som var 1-årigt ledde till fler prova-på tillfällen för målgruppen har erbjudits. Projektet har erbjudit kultur, motions-, idrotts- och sociala aktiviteter. Verksamheten har lockat nya målgrupper bland annat nyanlända och äldre har sökt sig till aktiviteterna som erbjudits.

Det är lite oklart vid redovisningstillfället hur verksamheten ska leva vidare. Projektet genomförde en konferens i maj som handlade om projektets framtid. Flera idéer om samarbeten diskuterades. Föreningarnas gemensamma portal Livskraft Söderhamn kommer att leva vidare, åtminstone året ut. Under hösten planeras möten med idrottsföreningarna som varit aktiva i projektet. Söderhamns pensionärers Motionsklubb, Naturskyddsföreningen, Norrala Hembygdsförening och ska bjudas in för att lösa frågan om vem/vilka som kan tänkas fortsätta ansvara för vandringar, utflykter mm. Även pensionärsorganisationerna kommer att bjudas in till möten.

Beviljat belopp

169 740 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i oktober 2022.

Beviljat belopp

169 740 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i oktober 2022.

Kontakt

E-post
Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • Musik som Brobyggare

    Med musik som verktyg för anhöriga, volontärer och personal skapas ett gemensamt synsätt som vänder på bilden av den demenssjuke som en del av en…

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Vilja

    Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska…

Sidan uppdaterades 2022-10-19.