Till innehållet

Livskraft Söderhamn

Projektet drivs av: Söderhamns Ungdomsgårds idrottsförening

Beskrivning av projektet

Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Aktiviteterna rör allt ifrån bowling, boule, pingis, vandringar, vattengympa och kulturella aktiviteter. Avsikten är att bjuda in till Öppet-hus-dagar där alla som vill får prova på olika aktiviteter. Projektet ska också hjälpa föreningarna att bli mer digitala så att de kan genomföra digitala möten och till exempel starta Facebookgrupper.

Beviljat belopp

169 740 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Beviljat belopp

169 740 kronor

Projektets tidstatus

47%

Projektet startade i maj 2021 och avslutas i maj 2024.

Kontakt

E-post
Ort
Söderhamn

Liknande projekt

  • Afasi - Kommunikation, delaktighet

    Projektet syftar till att öka självständigheten och stärka den psykiska hälsan för personer som lever med afasi genom att synliggöra och samla redan…

  • Vilja

    Projektet ska starta en ny LSS-verksamhet i Bollnäs där målgruppen personer med intellektuella funktionsnedsättningar genom teater och film ska…

  • Alla kan yoga

    Projekets syfte är att förbättra fysisk och psykisk hälsa för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Sidan uppdaterades 2021-07-07.