Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Livslångt lärande

Projektet drivs av: Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH)

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar till livslångt lärande för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning och utveckla en folkhögskoleutbildning för elever som studerat vid gymnasiesärskolans individuella program.

Syftet med projektet är:

  • att skapa förutsättningar till livslångt lärande för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning,
  • att utveckla en folkhögskoleutbildning för elever som studerat vid gymnasiesärskolans individuella program.
Modellen, kommer från USA och bygger på inkludering och att skapa/erbjuda målgruppen olika typer av stödinsatser för att möjliggöra inkludering.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

E-post
Ort
Bollnäs
Sidan uppdaterades 2020-06-02.