Till innehållet

Livslångt lärande

Projektet drivs av: Svenskt Utvecklingscentrum för Handikappidrott (SUH)

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar till livslångt lärande för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning och utveckla en folkhögskoleutbildning för elever som studerat vid gymnasiesärskolans individuella program.

Syftet med projektet är:

  • att skapa förutsättningar till livslångt lärande för personer med måttlig till grav utvecklingsstörning,
  • att utveckla en folkhögskoleutbildning för elever som studerat vid gymnasiesärskolans individuella program.
Modellen, kommer från USA och bygger på inkludering och att skapa/erbjuda målgruppen olika typer av stödinsatser för att möjliggöra inkludering.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2013 och avslutades i oktober 2016.

Kontakt

E-post
Ort
Bollnäs
Sidan uppdaterades 2020-06-02.