Till innehållet

Livsprat

Projektet drivs av: Equmenia

Beskrivning av projektet

Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga personer mellan 13 och 25 år.

Projektet ska ta fram ett metodmaterial tillsammans med ungdomar, som utifrån upplevelsebaserad pedagogik genererar samtal om stora och aktuella livsfrågor.

En modell med samtalsgrupper, "Livspratsgrupper" ska skapas. Samtalsgrupperna ska ledas av unga personer, men vara åldersblandade, så att även äldre är med och ger sina perspektiv.

Projektet ska ta fram en utbildning och stöd för unga att leda dessa grupper. Allt material som skapas inom projektet ska sammanställas och göras offentligt. Materialet ska användas av såväl Equmenia som av samverkande organisationer.

Beviljat belopp

2 976 201 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

2 976 201 kronor

Projektets tidstatus

11%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

  • #vägraskuld

    Projektet syftar till att förändra förutsättningarna för unga anhöriga samt ta fram en metod för hur ett stöd för denna målgrupp skulle kunna se ut.

  • Livslinjen - en plats där unga kan få stöd att hantera livet

    I projektet ska Mind utveckla en ny stödlinje för unga mellan 16 och 25 år för att ge tillgång till medmänskligt stöd att hantera livssvårigheter…

  • Gaming in Motion

    E-sportföreningen Young Gamers ska ta fram ett metodmaterial som syftar till att stärka den fysiska och psykiska hälsan i och kring e-sporten.

Sidan uppdaterades 2022-11-14.