Till innehållet

Livsprat

Projektet drivs av: Equmenia

Beskrivning av projektet

Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga personer mellan 13 och 25 år.

Projektet ska ta fram ett metodmaterial tillsammans med ungdomar, som utifrån upplevelsebaserad pedagogik genererar samtal om stora och aktuella livsfrågor.

En modell med samtalsgrupper, "Livspratsgrupper" ska skapas. Samtalsgrupperna ska ledas av unga personer, men vara åldersblandade, så att även äldre är med och ger sina perspektiv.

Projektet ska ta fram en utbildning och stöd för unga att leda dessa grupper. Allt material som skapas inom projektet ska sammanställas och göras offentligt. Materialet ska användas av såväl Equmenia som av samverkande organisationer.

Beviljat belopp

2 976 201 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

2 976 201 kronor

Projektets tidstatus

29%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

  • Starka Tillsammans - psykisk ohälsa & suicidprevention för unga transpersoner

    Projektets syfte är att främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos unga transpersoner, unga som funderar kring sin könsidentitet i åldern 12-25…

  • Unga omställningsakademin

    I samarbete med Tjörns kommun ska föreningen Egnahemsfabriken bygga upp Unga omställningsakademin för att där tillsammans med målgruppen forma en…

  • Ung dialog - placerade barn och unga

    Projektet ska tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar placerade utanför hemmet utveckla metoder som…

Sidan uppdaterades 2022-11-14.