Till innehållet

Livsprat

Projektet drivs av: Equmenia

Beskrivning av projektet

Livsprat ska underlätta för unga att samtala om och bearbeta centrala livsfrågor i syfte att stärka den psykiska hälsan hos målgruppen, unga personer mellan 13 och 25 år.

Projektet ska ta fram ett metodmaterial tillsammans med ungdomar, som utifrån upplevelsebaserad pedagogik genererar samtal om stora och aktuella livsfrågor.

En modell med samtalsgrupper, "Livspratsgrupper" ska skapas. Samtalsgrupperna ska ledas av unga personer, men vara åldersblandade, så att även äldre är med och ger sina perspektiv.

Projektet ska ta fram en utbildning och stöd för unga att leda dessa grupper. Allt material som skapas inom projektet ska sammanställas och göras offentligt. Materialet ska användas av såväl Equmenia som av samverkande organisationer.

Beviljat belopp

2 976 201 kronor

Projektets tidstatus

1%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Beviljat belopp

2 976 201 kronor

Projektets tidstatus

1%

Projektet startade i november 2022 och avslutas i november 2025.

Kontakt

Ort
Bromma

Liknande projekt

  • Första hjälpen till psykisk hälsa

    Stiftelsen Choice vill med projektet utveckla en modell med syfte att minska psykisk ohälsa bland unga.

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Choice ska utveckla en metod där elever i gymnasiet och på grundskolans senare del erbjuds coachande stöd om stress och psykisk hälsa.

  • Lärande för Insikt om Välmående (LIV)

    Föreningen Neuroforum ska tillsammans med elever på Kattegattgymnasiet ta fram ett pedagogiskt förhållningssätt som grundar sig i evidensbaserad…

Sidan uppdaterades 2022-11-14.