Till innehållet

Livsstilshus

Projektet drivs av: Riksorganisationen Kriminellas Revansch i Samhället (RIKSKRIS)

Beskrivning av projektet

Projektet ska starta upp ett antal livsstilshus i landet för att erbjuda unga, i åldern 16-25, som vill ta sig ur en kriminell livsstil en möjlighet till förändring.

Syftet med projektet är att starta upp ett antal livsstilshus i landet för att erbjuda unga, i åldern 16-25, som vill ta sig ur en kriminell livsstil en möjlighet till förändring. Husen ska även ge stöd och vara ett informationscentrum för familj och anhöriga. Den påverkansfilosofi som husen kommer att arbeta efter grundar sig i ett motiverande förhållningssätt och påverkansinsatser av beteendeinriktad, pedagogisk och kognitiv karaktär. Detta ska ske i kombination med självhjälpsgruppmöten, individuella samtal och extern professionell hjälp. Påverkan fokuserar på personlighetsdrag och den världsbild som är typiska för personer med kriminell livsstil och man kommer att arbeta mycket med tankemönster, självbild, värderingar och social färdighetsträning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2009 och avslutades i maj 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2009 och avslutades i maj 2012.

Kontakt

Ort
Göteborg (Styrsö) och Uppsala (Björklinge)

Liknande projekt

  • Aktiva studenter

    Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

  • Aktiva Tjejer - En nationell satsning!

    Aktiva Tjejer i Malmö har växt och det har visat sig att det behövs fler Aktiva Tjejer grupper i hela Sverige! Aktiva Tjejer ska därför göra en…

  • A Lesbian guide to everything

    Projektet ska skapa ett nationellt arrangörsnätverk av unga lesbiska, en rikstäckande arrangörsguide samt ett bestående digitalt och fysiskt arkiv.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.