Till innehållet

Livsviktiga snack

Projektet drevs av: Suicide Zero

Beskrivning av projektet

Antalet barn och unga som mår dåligt ökar år för år. Livsviktiga snack bidrar till att långsiktigt försöka vända denna trend. Livsviktiga snack handlar om nyttan och glädjen av att kunna sätta ord på sina känslor och uttrycka hur man mår.

Målgruppen för Livsviktiga snack är främst föräldrar med barn i åldern 9-12 år samt personer som arbetar och/eller är beslutsfattare inom verksamheter och organisationer som rör unga.

Materialet som består av en digital plattform, en bok och kommunikationsinsatser är framtaget i samråd med ledande psykologer, psykiatriker, läkare, kuratorer och forskare. Innehållet består av en massa tips, kunskap och praktiska övningar som kan inspirera föräldrar att prata med sina barn, också om sådant som kan vara lite knepigt i livet. Vår stora förhoppning är att de barn som tidigt får träna sig på detta kommer att ha bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa i framtiden.

Livsviktiga snack ersätter inte vårdinsatser - de unga som behöver det ska givetvis vårdas av professionen. Däremot vill vi ge barn och föräldrar verktyg för att bättre kunna möta och hantera de utmaningar som hör livet till, som stress, oro och funderingar över framtiden.

Projektet drivs med stöd från Allmänna arvsfonden under 2019, 2020 och 2021. Därefter kommer arbetet med Livsviktiga snack att fortsätta drivas inom Suicide Zeros ordinarie verksamhet.

Efter projektet

Projektet har fått stort genomslag och man har tagit fram ett lättillgängligt, inspirerande och kompetent material, riktat till föräldrar och andra vuxna, som peppar till att de ska prata om känslor med sina barn. Materialet finns dels på organisationens digitala plattform som utvecklats, dels i form av en bok som varje år skickas till alla hushåll där det bor en nioåring. Man är även aktiva på sociala medier och har på instagram ca 23 000 följare vid redovisningens slut. Allt material finns på flera språk än svensk ex engelska, arabiska och somaliska. Man har även tagit fram en föreläsning baserad på materialet för Man har även fört en löpande dialog med professionen (bland annat lärare, personal från elevhälsa, BUP, Socialtjänst osv), vilket har resulterat i att det har skickats ut drygt 23 000 extra böcker.

Verksamheten lever vidare som en del av Suicide Zeros ordinarie verksamhet där alla delar levar kvar: webbsida, Instagram-kontot och bok samt nedladdningsbara pdf:er på olika språk.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i augusti 2022.

En mobilskärm visar webbplatsen för Livsviktiga snack.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2019 och avslutades i augusti 2022.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-21.