Till innehållet

LOUD Robertsfors

Projektet drivs av: Robertsfors kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla en alternativ arbetsform för musikskoleverksamhet i Sverige, med inspiration från LOUD program i USA.

Den alternativa arbetsformen ska fokusera på att spela i band, och samtidigt ge eleverna en bred förberedelse för vad arbetet med musik kan innebära. Målet är att starta upp denna alternativa metod under projekttiden för att inkludera den i musikskolans ordinarie verksamhet efter projekttiden.

Projektet vänder sig till unga 12-25 år, med eller utan funktionsnedsättningar i Robertsfors kommun.

LOUD Program startade i USA 2012 och har haft stor framgång, inte minst hos målgrupperna unga i socioekonomiskt utsatta områden samt unga nyanlända personer. Dessa målgrupper kommer projektet i Robertsfors satsa extra mycket på att nå.

Innehållet i programmet är dels i live-format, men också en hel del i digital form, ofta med duktiga företrädare som leder workshops inom instrumentalspel, låtskriveri, inspelningsteknik etc. I tidigt skede får deltagarna spela i grupp. Det finns ett kursmaterial för bland annat gitarr, elbas, trummor och piano/keyboard. Man får lära sig skriva egna låtar och spela in i studio.

Beviljat belopp

1 889 137 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i januari 2024.

Beviljat belopp

1 889 137 kronor

Projektets tidstatus

82%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i januari 2024.

Kontakt

Ort
Robertsfors

Liknande projekt

  • Community Art Lab Sweden

    Projektet Community Art Lab Sweden skapar och etablerar ett nationellt nätverk med en digital plattform för ung community art.

  • Creative Point

    Projektet Creative Point, drivet av personer med funktionsvariationer, bygger ett kunskaps- och kompetenscentrum kring tillgängligt arrangörskap.

  • Hjältarnas tid

    Syftet med detta projekt är att stärka ungdomars självbild till att vara positiva förebilder, möjliggörare för gemenskap över generationsgränserna i…

Sidan uppdaterades 2023-05-15.