Till innehållet

LOUD Robertsfors

Projektet drevs av: Robertsfors kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla en alternativ arbetsform för musikskoleverksamhet i Sverige, med inspiration från LOUD program i USA.

Den alternativa arbetsformen ska fokusera på att spela i band, och samtidigt ge eleverna en bred förberedelse för vad arbetet med musik kan innebära. Målet är att starta upp denna alternativa metod under projekttiden för att inkludera den i musikskolans ordinarie verksamhet efter projekttiden.

Projektet vänder sig till unga 12-25 år, med eller utan funktionsnedsättningar i Robertsfors kommun.

LOUD Program startade i USA 2012 och har haft stor framgång, inte minst hos målgrupperna unga i socioekonomiskt utsatta områden samt unga nyanlända personer. Dessa målgrupper kommer projektet i Robertsfors satsa extra mycket på att nå.

Innehållet i programmet är dels i live-format, men också en hel del i digital form, ofta med duktiga företrädare som leder workshops inom instrumentalspel, låtskriveri, inspelningsteknik etc. I tidigt skede får deltagarna spela i grupp. Det finns ett kursmaterial för bland annat gitarr, elbas, trummor och piano/keyboard. Man får lära sig skriva egna låtar och spela in i studio.

Efter projektet

I projektet har ungdomar samarbetat, repat, spelat in i studio och arrangerat egna spelningar. De har löpande träffat professionella musiker och annat branschfolk samt gjort studiebesök och därigenom fått råd, stöd och insikter. En av musikerna som funnits med och stöttat är Alice Cooper.

Arbetsmodellen lever vidare genom de samarbeten som utvecklats under projekttiden och finansieringen sker med bland annat kommunala medel.

Beviljat belopp

1 889 137 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i december 2023.

Beviljat belopp

1 889 137 kronor

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i december 2023.

Kontakt

Ort
Robertsfors

Liknande projekt

  • Hjälteskolan

    Projektet ska bland annat genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikationsförmåga, självinsikt att hitta sig själv och sina goda…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Kördelux

    Kördelux är en kör för funktionsnedsatta som är öppen för alla personer med daglig verksamhet i Karlskoga kommun. Med hjälp av projektmedlen…

Sidan uppdaterades 2024-07-02.