Till innehållet

LOUD Robertsfors

Projektet drivs av: Robertsfors kommun

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att utveckla en alternativ arbetsform för musikskoleverksamhet i Sverige, med inspiration från LOUD program i USA.

Den alternativa arbetsformen ska fokusera på att spela i band, och samtidigt ge eleverna en bred förberedelse för vad arbetet med musik kan innebära. Målet är att starta upp denna alternativa metod under projekttiden för att inkludera den i musikskolans ordinarie verksamhet efter projekttiden.

Projektet vänder sig till unga 12-25 år, med eller utan funktionsnedsättningar i Robertsfors kommun.

LOUD Program startade i USA 2012 och har haft stor framgång, inte minst hos målgrupperna unga i socioekonomiskt utsatta områden samt unga nyanlända personer. Dessa målgrupper kommer projektet i Robertsfors satsa extra mycket på att nå.

Innehållet i programmet är dels i live-format, men också en hel del i digital form, ofta med duktiga företrädare som leder workshops inom instrumentalspel, låtskriveri, inspelningsteknik etc. I tidigt skede får deltagarna spela i grupp. Det finns ett kursmaterial för bland annat gitarr, elbas, trummor och piano/keyboard. Man får lära sig skriva egna låtar och spela in i studio.

Beviljat belopp

1 889 137 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Beviljat belopp

1 889 137 kronor

Projektets tidstatus

75%

Projektet startade i juli 2020 och avslutas i juli 2023.

Kontakt

Ort
Robertsfors

Liknande projekt

  • Berättarverkstad deluxe

    Projektet ska utveckla en berättarverkstad där personer med intellektuell funktionsnedsättning arbetar med dokumentärt berättande som metod för…

  • Dyslexikraft

    Syftet med projektet är att utmana normen och visa att dyslektiker kan hantera kunskap via andra sinnen. Tillsammans med ungdomar som har dyslexi…

  • Där vänskap och kultur skapas

    Projektets syfte är att utveckla en kulturell och kreativ mötesplats, Stage Skandia, för ungdomar i Norrköping. Här ska man kunna utveckla sitt…

Sidan uppdaterades 2020-06-09.