Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Lundsbrunns Rymdcenter

Projektet drivs av: Lundsbrunns Samhällsförening

Beskrivning av projektet

Lundsbrunns barn och ungdomsverksamhet är främst inriktad på barn och ungas egenkraft, vilja att ta egna beslut och att leda sin verksamhet på egen hand med engagemang från vuxna.

Barn och ungdomsgruppen vid Lundsbrunns Samhällsförening ska utveckla ett framtida ”rymdcenter”, med verksamhet inom kulturområdet, i ortens bygdegård. Upplägget är att barn och ungdomar, tillsammans med arkitekten, deltar i design- och skissarbete, rymdworkshops samt dokumentation. Genom projektet får barn och unga insyn i allt det arbete som berör en ombyggnation såsom analys, skisser, rumsutformning, planritning, bygglov, kommunalt beslutsfattande, ansökan om medel hos statlig myndighet osv. Tanken är att bygdegården på sikt ska byggas om till ett ”rymdcenter”. Det som ska göras i huset ska stimulera barns och ungas ”inre rymd” såsom självkänsla, drömmar, fantasi, kreativitet och känsloliv. Symboliken av den ”yttre rymden” kommer att byggas in i bygdegården genom öppna taklösningar, glasfönster i tak och genom nya bild- ljud- och ljuslösningar. På så sätt får man in frågor som berör rymden, universum och astronomi i barnens kulturverksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 

Projektets mål är att ta fram en bygglovsritning utifrån barn och ungas vilja och intressen till ett "inre och yttre rymdcenter". Utifrån detta förplaneringsprojekt kommer bygdegården byggas om under kommande åren för att rymma barn- och ungdomens Rymdcenter. En verksamhetsutveckling ska sedan ske där barn och unga med stöd av engagerade vuxna skapar en ny verksamhetsorganisation för driften av detta Rymdcenter. 

Projektet kommer att genomföras i befintliga lokaler som ägs av Samhällsföreningen i Lundsbrunn. Föreningens styrelse och medlemmar är helt eniga om att genomföra projektet med målsättning att skapa ett Rymdcenter utifrån barn och ungas vilja.

Barn och unga leder arbetet i projektet med stöd av vuxnas engagemang. Samtliga medlemmar har möjlighet att aktivt delta i projektets utformning och utveckling. Barn och ungas tankar, åsikter och vilja är den grundkraft som bildar kärnan i projektet.

 Samarbete sker med Studieförbundet Studiefrämjandet, Götene kommun och en mängd kulturella organisationer, främst i Västra Götaland.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Lundsbrunn
Sidan uppdaterades 2020-06-03.