Till innehållet

Lysegårdens GK:s projekt för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och ungdomar

Projektet drivs av: Lysegårdens Golfklubb

Beskrivning av projektet


Lysegårdens Golfklubbs syfte med projektet är att öka tillgängligheten, och ge möjlighet för att starta ny verksamhet på klubben, för barn och ungdomar samt för personer med funktionsnedsättning. Det gäller framförallt våra idrottsytor som övningsområde, drivingrange och banan. Även klubbhus, omklädningsrum och kringområden som parkeringar måste anpassas. För att locka nya grupper till lägerverksamhet måste vi också kunna erbjuda boende på anläggningen. Vi märker att det finns en efterfrågan bland ungdomar att spela golf men idag räcker vår anläggning inte till för att kunna ta emot alla. Vi ser också möjligheten att locka en ny grupp golfare med funktionsnedsättning. Kontakterna med Handigolf på SGF ser vi mycket positivt på och att bli den första klubben i vårt närområde som satsar på denna grupp. Vi anser också att vi måste anpassa oss för att kunna behålla den grupp av medlemmar som har åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Åldersstrukturen i golfen är hög och det är viktigt att vi hörsammar våra äldre medlemmar med funktionsnedsättningar så att de kan fortsätta att spela golf och få viktig motion.

Målgruppen är golfintresserade barn och ungdomar samt personer med alla former av funktionsnedsättning. Målet är att få flera barn/ungdomar i träning samt locka personer med funktionsnedsättning till golf och lägerverksamhet. 120 ungdomar har fått svara på enkät om hur de vill att vår anläggning skall utvecklas. Utifrån detta har projektet startats. Kungälvs största handikapporganisation, DHR Kungälv, och Göteborgs Handikappsidrottsförbund har varit med i planeringsstadiet och kommer att vara med och påverka under projektets genomförande. Vi har ett gott samarbete med skolorna i kommunen och vi planerar att utöka det samarbetet så att vi kan nå alla skolungdomar i årskurs 1-6. Att hitta nya grupper är oerhört viktigt. Vi skall samarbeta med de handikapporganisationer som finns i vår kommun med omnejd för att kunna erbjuda de som vill prova på golf en upplevelse. Vi har också inlett ett unikt samarbete med Romelanda UF för att kunna erbjuda grupper av personer med funktionsnedsättning möjlighet att prova på olika idrottsaktiviteter.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Ort
Kungälv

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.