Till innehållet

Lyssna högre!

Projektet drivs av: Tala om tystnad - Föreningen för selektiv mutism

Beskrivning av projektet

Selektiv mutism är en ångestdiagnos som drabbar 1 av 100 barn och innebär en oförmåga att tala i miljöer utanför hemmet.

Genom projektet vill föreningen synliggöra målgruppen, framför allt ungdomar mellan 12 – 25 år och motverka psykisk ohälsa genom att bland annat erbjuda nätverksträffar med målgruppen, genomföra studiecirklar, informera skolpersonal om selektiv mutism samt erbjuda målgruppen, anhöriga och yrkesverksamma rådgivning.

Efter projekttiden ansvarar samarbetspartnerna tillsammans med sökande förening för verksamhetens efterlevnad.

Beviljat belopp

5 998 664 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Beviljat belopp

5 998 664 kronor

Projektets tidstatus

46%

Projektet startade i mars 2023 och avslutas i mars 2026.

Kontakt

Ort
Bollnäs

Liknande projekt

  • Förskola på Tur

    Projektet syftar till att ge barn förutsättningar för ökat självförtroende, hållbar hälsa och en rörelseglädje hela livet.

  • Natur- och friluftsorientering 65+

    Rehns BK ska i projektet utveckla en modell för orientering där den fysiska ansträngningen är förhållandevis liten, men där orienteringsförmågan är…

  • Open Stage & Mind

    Projektets syfte är att ge stöd till blivande yrkesmusiker i åldern 18–25 år, för att öka det psykiska välbefinnandet och skapa trygghet i den…

Sidan uppdaterades 2023-03-08.