Till innehållet

Lyssna på mig

Projektet drevs av: Rädda Barnen

Beskrivning av projektet

Lyssna på mig är ett nationellt projekt med syfte att förbättra villkoren och delaktigheten för nyanlända barn och ungdomar i Sverige.

Projektets huvudmål är att se till att även nyanlända barns och ungas rättigheter tillgodoses i Sverige. Med utgångspunkt i Barnkonventionen vill Rädda Barnen i samarbete med bl.a. Ensamkommandes Förbund genom projektet:

 • Starta en nationell stödlinje på 8 språk
 • Utbilda nyanlända barn och unga i Barnkonventionen
 • Arbeta med storytelling, metodutveckling och dokumentation kring nyanlända barns delaktighet
 • Skapa regionala påverkansråd bestående av målgruppen
 • Hålla årliga hearings där påverkansråden bjuder in representanter från politiken, näringslivet mfl för att belysa aktuella teman och behov.
Målgruppen är nyanlända barn och unga i alla åldrar. Projektet riktar sig till både ensamkommande och barn och unga i familj. Beroende på behovet av projektets insatser om tre år kan vissa delar av projektets verksamhet komma att drivas vidare av Rädda Barnen medan andra delar av verksamheten kan komma att drivas vidare av annan aktör och/eller på frivillig väg.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2016 och avslutades i september 2019.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Folkbildningsfältare

  Syftet med projektet är att ge utrymme för en uppstart av ett uppsökande folkbildningsarbete.

 • Sverige genom en lins

  Projektets syfte är att förenkla och förstärka integrationen i det svenska samhället för nyanlända ungdomar.

 • Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL)

  Projektet ska skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och öka motståndskraften mot psykisk ohälsa,…

Sidan uppdaterades 2022-11-17.