Till innehållet

Fibromyalgiportalen (tidigare Må bra med fibromyalgi)

Projektet drivs av: Fibromyalgiförbundet

Beskrivning av projektet

Fibromyalgiförbundet ska tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) och Gottfrieskliniken i Mölndal utveckla en digital hälsoportal för män och kvinnor med fibromyalgi från 18 år och uppåt.

Webbsidan ska fokusera på möjligheterna och det friska hos målgruppen för att öka målgruppens välbefinnande.

En coach med egna erfarenheter av fibromyalgi och kostrådgivning ska knytas till arbetet med portalen och svara på målgruppens frågor. De vanligaste frågorna kommer också att sammanställas i form av en digital coach.

Parallellt med webbsidearbetet kommer förbundet att bjuda in målgruppen och deras anhöriga till öppna seminarier i SV:s regi för att diskutera frågor som rör fibromyalgi, livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, smärta och kost.

Efter projektet

Samverkan med samarbetspartnerna fortsätter. Det är Fibromyalgiförbundet som har det långsiktiga ansvaret för att den framtagna portalen finns kvar i sin helhet och att den hålls uppdaterad och aktuell efter projekttiden.

Finansieringen av portalen kommer ske inom ramen för förbundets egen budget men det kan också bli fråga om att avgiftsbelägga portalens coachfunktion. Portalen har även presenterats för andra brukarorganisationer med liknande behov som mot en ersättning skulle kunna bygga upp liknande portaler för sina medlemmar.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i december 2019.

Liknande projekt

  • Svenska på jobbet

    Projektet syftar till att främja språkinlärning för nyanlända med funktionsnedsättning.

  • Our Normal - en digital kontaktförmedling för familjer med barn med funktionsvariationer

    Via en digital kontaktförmedling/familjeportal ska familjer som har barn med funktionsnedsättningar kunna knyta kontakt med varandra på ett mer…

  • StigmaWatch 2.0

    Projektet ska skapa ett digitalt utbildningspaket riktade till blivande och etablerade journalister för att öka kunskapen om, och förståelsen för…

Sidan uppdaterades 2020-12-18.