Till innehållet

Machofabriken

Projektet drivs av: Riksorganisationen Män för Jämställdhet

Beskrivning av projektet

Machofabriken är ett metodmaterial bestående av övningar och kortfilmer. Med metodmaterialet bedrivs ett förändringsarbete med ungdomar kring värderingar och normer för genus i allmänhet och manlighet i synnerhet.

Syftet med projektet är att arbete förebyggande mot mäns våld.

Projektet består av två hörnstenar. Den första är ett pedagogiskt material byggt på en serie kortfilmer och ett tillhörande pedagogiskt metodmaterial för arbete i grupp inom skola eller organisationer. Filmerna är till för att belysa hur genusnormer kring manlighet påverkar våra liv. Metodmaterialet har en främjande ansats och tar hjälp av enkla och väl beprövade metoder. Vi använder en låda som symbol för att beskriva hur normer och värderingar kring manlighet och manliga beteenden skapar och upprätthåller begränsningar i handlingsutrymme och livsval för unga människor. Målet är att främja nya, jämställda sätt att vara. Den andra delen i projektet är en nationell informationssatsning med syfte att lansera materialet och uppmärksamma frågan. Den kommer att byggas kring kortfilmer, hemsida och olika redaktionella samarbeten. Lanseringen har som syfte att lyfta frågan om manlighet och förändringsarbete på nationell nivå. Machofabriken är ett treårigt projekt som startade hösten 2008. Under 2009 färdigställdes en första uppsättning kortfilmer som sedan kompletterades med ytterligare en inspelning våren 2010. Parallellt har det pedagogiska metodmaterialet utvecklats. Under hösten 2009 och våren 2010 färdigställdes och pilottestades materialet. Lansering kommer att ske våren 2011.

Projekt Machofabriken möjliggörs med medel från Arvsfonden och är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet (MfJ), Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) och Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR) som görs i samverkan med Amnesty.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2008 och avslutades i juli 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2008 och avslutades i juli 2011.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Come Together

    Projektet ska skapa ett koncept för körer som vill samarbeta med nyanlända unga i sin närhet. Syftet är att bygga broar mellan unga nyanlända och…

  • Debattspelen (Tidigare Debattskolan)

    Projektet syftar till att stärka ungdomars politiska självförtroende och deras röster i det politiska rummet.

  • DEMO - Demokrati Engagemang Medmänsklighet Organisering

    DEMO utvecklar metoder för att sprida de demokratiska värderingar som präglar det unga civilsamhället i Sverige. Vi vill möta ungas engagemang,…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.