Till innehållet

Made in Rosengård - ett integrationsprojekt för nyanlända

Projektet drivs av: Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Beskrivning av projektet

Projektet ska engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

Projektet syftar till att engagera unga nyanlända i Rosengård kring inkomstgenererande aktiviteter och entreprenörskap.

Målsättningen är att samla målgruppen kring positiva och kreativa projekt, etablera mötesplatser, underlätta integration och stärka bilden av Rosengård. Deltagarna ska få utbildning, kurser och coachning i entreprenörskap och socialt företagande. De ska tillsammans utveckla, marknadsföra och sälja egna produkter och tjänster genom ett socialt företag som de startar i projektet. På det sättet får de praktiska kunskaper om entreprenörskap och stärker sina framtida möjligheter till arbete och egen försörjning.

Efter projektet ska det sociala företaget drivas vidare av målgruppen och sökande förening. Det ska finansieras genom intäkter för produkter och tjänster och bidrag från offentlig sektor. Den modell de skapar ska spridas till andra delar av landet.

Efter projektet

Projektet ledde till att målgruppen har fått kunskaper och erfarenheter av entreprenörskap. Dels genom ett utbildningsprogram på 8 veckor som de utvecklat och har genomfört för målgruppen på deras fritid och i gymnasieskolor. Dels genom rådgivning individuellt och i mindre grupper. De har även haft workshops inom olika områden, exempelvis inom sömnad för en grupp unga som startade upp verksamhet inom modebranschen.Parallellt har projektet anordnat kurser/workshops inom närliggande områden, till exempel skatter, moms, lagar och regler.

Delar av verksamheten som projektet utvecklat drivs vidare genom en ny ideell förening (Made in Rosengård) och inom Somaliska Freds. De har fått bidrag från Skolverket för att fortsätta sitt arbete med entreprenörskap i skolor. Tanken är också att skolor ska kunna köpa tjänster av föreningen för fortsatt samverkan inom ämnet entreprenörskap. De fortsätter med individuell rådgivning för ungdomar som vill jobba vidare med sina idéer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i januari 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i januari 2022.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-08-18.