Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Magasin Mosaik

Projektet drivs av: Kultur och Kvalitet

Beskrivning av projektet

Med utgångspunkt i en lokal tidskrift utvecklar projektet ett nationellt kulturmagasin, Magasin Mosaik, som ska spegla och sprida kännedom om den konstnärliga och kulturella verksamhet som genomförs av och med kulturarbetare med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Magasinet ges ut med fyra nummer per år i både pappersupplaga och digital form och har en huvudredaktion i Stockholm samt ett antal regionala redaktioner på olika platser i landet. Målgruppen arbetar med alla delar av produktionen från redaktionell planering till skrivande och fotografering samt marknadsföring och distribution.

Det samordnande huvudansvaret för den fortsatta driften ligger hos föreningen Kultur och Kvalitet medan varje redaktion tar ansvar för sin del. Finansieringen av magasinet sker via samverkansparterna samt i mindre omfattning genom sponsring och prenumerationer samt eventuellt annonsintäkter.

Beviljat belopp

6 219 362 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Beviljat belopp

6 219 362 kronor

Projektets tidstatus

6%

Projektet startade i oktober 2020 och avslutas i oktober 2023.

Sidan uppdaterades 2020-11-12.