Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Till innehållet

Magma

Projektet drivs av: Föreningen Ungdomens Hus i Uppsala

Beskrivning av projektet

Magma drivs av ungdomarna i den ideella kulturföreningen Ungdomens Hus. 

Med Magma vill vi bidra till ungas meningsfulla fritid och öka deras inflytande. Magma vill minska ungdomars utsatthet och utanförskap genom att skapa en mötesplats där unga blir sedda och där olika ungdomsgrupper ska kunna mötas på lika villkor. Via Magma får unga tillgång till en mötesplats där de är trygga, har möjlighet att träffa kompisar och möta andra unga, få stöd och handledning när det gäller att förverkliga sina idéer, nätverka, delta i roliga aktiviteter och möta vuxna. Magma skapar även goda förutsättningar för ungas entreprenörskap. Den stationära verksamheten har sin bas i Ungdomens Hus i centrala Uppsala. Ungdomens Hus är en ideell kulturförening som drivs av unga mellan 15 och 25 år. Magmas mobila verksamhet förflyttas mellan områden, fritidsgårdar, skolor och andra mötesplatser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2008 och avslutades i december 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2008 och avslutades i december 2011.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2020-06-02.