Till innehållet

Magma

Projektet drivs av: Föreningen Ungdomens Hus i Uppsala

Beskrivning av projektet

Magma drivs av ungdomarna i den ideella kulturföreningen Ungdomens Hus. 

Med Magma vill vi bidra till ungas meningsfulla fritid och öka deras inflytande. Magma vill minska ungdomars utsatthet och utanförskap genom att skapa en mötesplats där unga blir sedda och där olika ungdomsgrupper ska kunna mötas på lika villkor. Via Magma får unga tillgång till en mötesplats där de är trygga, har möjlighet att träffa kompisar och möta andra unga, få stöd och handledning när det gäller att förverkliga sina idéer, nätverka, delta i roliga aktiviteter och möta vuxna. Magma skapar även goda förutsättningar för ungas entreprenörskap. Den stationära verksamheten har sin bas i Ungdomens Hus i centrala Uppsala. Ungdomens Hus är en ideell kulturförening som drivs av unga mellan 15 och 25 år. Magmas mobila verksamhet förflyttas mellan områden, fritidsgårdar, skolor och andra mötesplatser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2008 och avslutades i december 2011.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2008 och avslutades i december 2011.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Aktiva studenter

    Aktiva studenter erbjuder fysiskt inaktiva studenter att delta i kom-igång-grupper. Till 100 platser fanns över 300 sökande studenter första året.…

  • Breaking stereotypes

    Projektets mål är att skapa forum för att arbeta med fördomar, rasism, diskriminering och våld bland unga.

  • Drakprojektet

    Drakprojektet är ett digitalt kultur- och folkbildningsprojekt som riktar sig till unga och unga vuxna med social fobi.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.