Till innehållet

Máhto årudahka / Máhttu Orohat / Kunskapens viste

Projektet drivs av: Laponiatjuottjudus

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för praktisk och teoretisk överföring av kunskap mellan generationer inom duodji (samisk slöjd). Arbetet utgår från ett traditionellt samiskt viste och tillverkningen av olika föremål. I generationer förvärvad kännedom om livsföring, materialberedning och slöjdteknik ska i projektet överföras från árbeceahppi (äldre kunskapsbärare) och duojárat (erfarna slöjdare) till unga samer.

Under projekttiden färdigställer samiska ungdomar föremål till ett samiskt viste i naturum Laponia vid Stora Sjöfallet. Ungdomarna arbetar även med planering och genomförande av kommunikationsinsatser och programverksamhet i och runt vistet. Ungdomarna får under projekttiden också utbilda andra ungdomar i materialberedning och slöjd.

Den fortsatta verksamheten finansieras av stödmottagaren tillsammans med samverkansparterna. Efter projektet kommer ungdomarna att ta emot skolklasser och andra besökare i vistet samt besöka samiska grundskolor för att slöjda med elever, föreläsa och genomföra utbildningar i traditionell slöjd samt medverka vid programverksamhet på museer och samiska mötesplatser. De tillverkade föremålen visas på Laponia under sommarhalvåret och turnerar resten av året till museer och utställningshallar i norra Sverige. Det utbildningsmaterial som tas fram under projekttiden används i den fortsatta verksamheten och hålls fritt tillgängligt för alla intresserade.

 

Beviljat belopp

7 540 092 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i augusti 2024 och avslutas i juli 2027.

Beviljat belopp

7 540 092 kronor

Projektets tidstatus

0%

Projektet startar i augusti 2024 och avslutas i juli 2027.

Kontakt

Ort
Jokkmokk

Liknande projekt

  • Giehttogiella

    Projektet Giehttogiella ska utveckla metoder och verktyg för användning av berättande och jojk i samiska barns och ungdomars språk- och…

  • Hör mig Varberg!

    Projektets syfte är att skapa ett socialt sammanhang för konstnärligt skapande där ungdomar och unga vuxna (16-29 år) med neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2024-05-21.