Till innehållet

Major Tom

Projektet drevs av: Kulturföreningen Kachikally

Beskrivning av projektet

Major Tom är en inkubatorsmodell där vi kommer att coacha och utbilda unga inom kreativa näringar. Projektet innehåller bla. diverse utbildningspaket. Produktionpaket- Arrangörspaket- Affärs-entreprenörspaket-Mediapaket- Performancepaket. mfl.

Syftet är att unga får möjlighet att leva på sitt konstärskap. Traditionella gränser mellan olika aktörer, kulturer, synsätt suddas ut i projektet för ung och ingen aktörs värderingar eller smakinriktning ges företräde. Detta kan till exempel gälla gränsen och maktförhållandet mellan det offentliga och det fria kulturlivet, klyftorna mellan de traditionella konstformerna, avståndet mellan västerländsk kultur och kulturer från andra delar av världen, värderingar om att vissa genrer är bättre och finare an andra och så vidare. Etablerandet av detta synsätt kommer få efterverkningar för kulturen som helhet där projektet kan bidra med att stadens kulturaktörer till slut betraktas som EN arena vilket i sin tur banar väg för samordning av både personella och ekonomiska resurser Vi vill vidareutveckla den talang deltagarna äger och se till att de får värdefullt nätverk att luta sig mot. Major Tom syfte är också att skapa mervärde för vitt skilda aktörer, vilket kan betyda att Lunds Universitet i form av Campus Helsingborg ges möjlighet att finna underlag för nya spetsutbildningar riktade mot kreativa industrier. Socialförvaltningen ges möjlighet att i samverkan bygga strukturer för särskilt utsatta unga som får en chans att skapa sin egen framtid på allvar. . Studenter från stadens musik och estet-linjer kan erbjudas ökade möjligheter för de egna eleverna att skapa, kreera och finna nya former att undervisas inom.

• Uppstart av ett Inkubator med internationell inriktning • Starta nya bolagformer inom kreativa näringar • Starta förlags och produktions bolag kopplad till projektet • Att ha musiken/konstformen som levebröd. • Att utveckla innovativa affärsmodeller och nya plattformar för kreativa näringar. • Att utveckla en livescen med professionella produktioner inom flera konstformer. • Att ha den bästa promotionen för sina produkter och tjänster. • Att ha förmågan att skapa och känna av trender inom branschen.  • Konceptlåtskrivare för reklam och filmindustrin • Det etableras ett inflytelserikt kluster av kompositörer, artister, mediakonstnärer och producenter i Öresundsregionen där minst 15 nya talanger per år lockas via projektet Major Tom att flytta till regionen och bilda bolag här och bidra till klustrets nationella och internationella framgångar.

Folkuniversitetet i Helsingborg som är en av våra samarbertspartners har gjort en avsiktsförklaring gällande finansering av projektet inför år 4 och framåt. Utifrån om projektet Major Tom blir lyckat! Föreningen kommer också utöka sin verksamhet i övrigt och hitta nya inkomstkanler både från Major Toms verksamhet och från föreningens kursverksamhet.  

Alla deltagare inom projektet kommer att delta i utformningen av projektet olika delar. Inget är skrivet i sten, utan coahning/utbildningspaketen skall i största mån anpassas efter deltagarnas behov.

Vår närmaste lokala samarbetsparter i projektet är Fokuniversitetet Helsingborg, The Tivoli, Megamusik- musikgymansium, Näringslivs- och destinationsutveckling Helsinborg. Inom kort kommer vi också inleda samarbeten med professionella aktörer inom kreativa näringar. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2014 och avslutades i oktober 2017.

Kontakt

Ort
Helsingborg

Liknande projekt

  • Forza Ungdom

    Forza Ungdom ger stöd och kraft till ensamkommande barn och ungdomar för syfte att skapa ett bättre liv i Sverige. Vi vill genom att skapa nätverk…

  • I särklass säkrare

    Samtalsgrupper för och med ungdomar inom särskoleverksamheter samt föräldrautbildningar. Fokus på sex - och samlevnad.

  • Parkour och Freerunning

    Le parkour skapades av David Belle i början av 90-talet i Lisses, utanför Paris. Det handlar om att på ett så smidigt, kontrollerat och snabbt sätt…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.